Nyhetsartikkel

19 juli 2017

2,7 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

 

Fyllingsgraden over 70 prosent. Ved utgangen av veke 28 var fyllingsgraden i norske magasin 71,4 prosent.

Gjennom veka auka fyllingsgraden med 2,1 prosenteiningar, mot 1,5 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 74,1 prosent, og minimumverdien 52,4 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 72,0 prosent, medan Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 70,7 prosent. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 71,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 28, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer