Nyhetsartikkel

10 juli 2017

Overtredelsesgebyr til Statnett SF

NVE ilegger Statnett SF (som netteier) et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner for 29.10.2015 å ha satt Tjeldsund kabelanlegg i Nordland i drift uten at systemansvarlig var blitt informert om planene i god tid og hadde fattet vedtak om godkjenning.

Dette  iht. forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.  Statnett SF hadde heller ikke rapport anleggsdata iht. fos § 14a før de satte anlegget i drift.

Kabelanlegget over Tjeldsundet i Tjeldsund og Lødingen kommune ble fornyet ved å legge fire nye 170 kV PEX-kabler, hvorav én er reservekabel, som bytter ut de seks gamle 132 kV oljekablene. Disse endringene medfører en endring av elektriske data i sentralnettet og er derfor informasjonspliktig iht. fos § 14 og rapporteringspliktig iht. fos § 14a.

Systemansvarlig skal sikre at alle anlegg i regional- og sentralnettet som har vesentlig betydning for driften av nettet har nødvendig funksjonalitet for å ivareta en effektiv utnyttelse og tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet. For at systemansvarlig skal ha oversikt over endringer i kraftsystemet har konsesjonærer plikt gjennom fos § 14 til å informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer av egne anlegg, i eller tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt. Systemansvarlig må informeres om planene på et tidlig nok tidspunkt til at det kan gjøres endringer i planene dersom systemansvarlig har noe å påpeke.

NVE har tidligere behandlet flere saker der Statnett (som netteier) har satt informasjonspliktige anlegg i drift uten å informere systemansvarlig iht. fos § 14 i god tid. Disse sakene har NVE avsluttet under forutsetning om at Statnett (som netteier) implementerer rutiner som sikrer fremtidig overholdelse og med varsel om at fremtidige overtredelser kan bli sanksjonert med overtredelsesgebyr.

Kommentarer

kommentarer