Nyhetsartikkel

28 juni 2017

EU’s ministerråd støtter højere energieffektiviseringsmål

EU’s energiministre enedes mandag om at øge ambitionsniveauet for, hvor energieffektiv EU skal være i 2030. Højere mål vil få direkte effekt i ordrebøgerne hos danske energivirksomheder.

Mandag mødtes EU’s energiministre i Luxembourg. Her skulle de nå til en fælles position i forhandlingerne om EU’s nye direktiver for energieffektivitet og bygninger. Mandag aften kunne det maltesiske formandskab fortælle, at ministrene er nået til enighed om at øge målet for energieffektivitet fra 27 til 30 procent i 2030.

Dermed skal Europa samlet set skal bruge 30 procent mindre energi i 2030 i forhold til et såkaldt business as usual-scenarie – et mål blandt andre Danmark havde arbejdet for at øge. Målet er et godt kompromis for Danmark fortæller Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi:

– 30 procent-målet er et godt udgangspunkt. Det viser, at de mere progressive medlemslande – med Danmark i spidsen – har vundet en lille sejr i Rådet. Der var flere lande, der slet ikke ønskede noget mål, og på den baggrund må dagens resultat siges at være et godt kompromis for Danmark.

Nyheden er potentielt også en god nyhed for de danske virksomheder, der hvert år eksporterer energiteknologi for milliarder til det indre marked.

– I Danmark kommer vi til at levere en god portion af de løsninger, der kræves for at nå EU’s energimål. Og det er klart, at en højere målsætning har direkte effekt i ordrebøgerne, siger Anders Stouge.

Han understreger videre, at EU’s beslutningstagere i de kommende forhandlinger må sikre, at de to direktiver også skaber de bedste rammer for at nå målene billigst muligt.

– Nu skal vi se på, hvordan vi når målet bedst muligt. Her handler det om både at spare på forbrug af den fossile energi og skifte fra fossil energi til grøn el.

På mødet enedes EU’s ministerråd også om en generel holdning til det nye bygningsdirektiv. Her støttede de blandt andet et krav om, at parkeringsanlæg i nye bygninger fra 2025 skal være ”elbil-parate”. I praksis skal nye pladser ved ikke-boligbyggerier have mindst én ladestander og en tredjedel af pladserne skal have lagt tomrør eller kabler, sådan et en ladestander kan installeres lettere. Ved boligbyggerier skal hver parkeringsplads have tomrør eller kabler lagt ud, ifølge energiministrenes forslag.

Med ministerrådets mandat på plads kan forhandlingerne gå i gang, når Europa-Parlamentet har vedtaget en position på området ved udgangen af 2017. En endelig aftale ventes i starten af 2018.

Kommentarer

kommentarer