Nyhetsartikkel

20 juni 2017

Hafslund-aksjonærer kan gi Oslo milliard-regning

Hvis alle minoritetsaksjonærene i Hafslund går til retten, risikerer et kommunalt Oslo-selskap milliardregning.

Styret i Hafslund ASA mener tilbudet fra Oslo kommune er altfor lavt.

Oslo Energi Holding har varslet et bud på 96,75 kroner etter å ha kjøpt finske Fortums aksjepost og kommet over en eierandel på 90 prosent i Hafslund.

Med en eierandel på over 90 prosent kan det kommunale selskapet tvangsinnløse de øvrige aksjonærene som ikke aksepterer prisen.

De kan i stedet gå til retten for å få fastsatt hva rimelig aksjeverdi er etter rettens skjønn, skriver E24.no.

I så måte får minoritetsaksjonærene god rettslig ammunisjon fra styret i Hafslund tirsdag morgen.

Styret har nemlig innhentet en verdivurdering fra Sparebank 1 Markets som ble presentert for styret i Hafslund to dager før bystyret i Oslo enstemmig vedtok planene om å kjøpe ut minoritetsaksjonærene i Hafslund for å dele selskapet mellom seg og Fortum.

Høye verdianslag

Verdivurderingen konkluderer med en verdi per aksje på 139 kroner basert på forventede transaksjonsverdier. Basert på forventet fremtidig inntjening mener Sparebank 1 Markets mener Sparebank 1 Markets verdien er 168 kroner.

Styreleder Birger Magnus i Hafslund skriver i børsmeldingen tirsdag morgen at styret mener Sparebank 1 Markets’ verdianslag er så høye at de anbefaler aksjonærene å si nei til tilbudet og heller la fastsettelsen av kursen gå til rettslig skjønn, skriver E24.no.

Dersom alle minoritetsaksjonærene velger å følge det rådet vil det påføre det kommunale selskapet Oslo Energi Holding en ekstraregning på vel en milliard kroner hvis retten konkludere med det laveste av verdianslagene.

Dersom retten skulle konkludere med den høyeste av Sparebank 1 Markets’ anslag blir ekstraregningen på knappe 1,7 milliarder kroner.

– Belaster ikke bykassen

E24 intervjuet Geir Lippestad om risikoen for en ekstraregning dersom minoritetsaksjonærene går til retten før bystyret behandlet transaksjonen 14. juni.

Han understreket at en slik ekstraregning ikke ville bli belastet bykassen, men dekket av Oslo Energi Holding.

– Det som skjer er at vi oppretter selskapet Oslo Energi Holding. Der vil alle verdiene bli lagt inn og deretter solgt ut. Blant annet blir produksjon solgt til E-CO som er 100 prosent eid av Oslo kommune, sa Lippestad.

– Hvis et rettslig skjønn kommer til at minoritetsaksjonærene skal ha en høyere kurs, vil Oslo Energi Holding forholde seg til det, la han til.

– Er det tatt høyde for en slik regning i prisingen i avtalen med Fortum?

– Jeg tror ikke jeg skal kommentere det utover å si at det er svært god økonomi i Oslo Energi Holding. Det er midler der for å betale en slik regning.

Det var imidlertid før verdivurderingen fra Sparebank 1 Markets forelå med sine svært høye verdianslag.

Langt over børskurs

Ifølge Lippestad foreligger det ingen avtale om å dele en slik ekstraregning med Fortum. Kursen på aksjene Oslo har kjøpt fra Fortum som en del av avtalen blir ikke påvirket av hva innløsningskursen blir etter et rettslig skjønn.

Det høyere med til saken at verdianslagene fra Sparebank 1 Markets ligger himmelhøyt over hva aksjekursen var før Oslo kommunes og Fortums avtale ble kjent.

Dagen før avtalen, og tilbudsprisen på 96,75 kroner, ble kjent endte Hafslunds på 88,25 kroner på Oslo Børs.

«Styret anser imidlertid børskursene som lite representative for underliggende verdier som følge av selskapets konsentrerte eiersituasjon med en kontrollerende aksjonær med en eierandel på 53,7 prosent, tre hovedaksjonærer med en samlet eierandel på 92,6 prosent og begrenset likviditet i aksjene for øvrig,» heter det i Hafslund-styrets børsmelding tirsdag morgen.

 

Kommentarer

kommentarer