Nyhetsartikkel

15 juni 2017

Hafslund-aksjonærer kan gi Oslo-selskap ekstraregning

Byråd Geir Lippestad gjentar at Oslos bykasse skjermes i Hafslund-transaksjonene.

Onsdag kveld skal bystyret i Oslo kommune godkjenne eller avvise byrådets forslag om å kjøpe og deretter dele energiselskapet Hafslund.

Transaksjonene gjennomføres slik at det Fortum betaler for de delene av Hafslund som Oslo kommune ikke vil ha, dekker Oslo kommunes utlegg for å kjøpe aksjene.

Men det er mulighet for at det dukker opp en ekstraregning i ettertid.

For de minoritetsaksjonærene som ikke frivillig vil aksepterer kommunens tilbud om å kjøpe aksjene for 97 kroner, kan kreve at endelig pris fastsettes gjennom rettslig skjønn.

Hva et rettslig skjønn kommer til er uvisst. Men i verdsettelsen av, særlig kraftproduksjon, så kan selv små avvik i forutsetninger for fremtidige kraftpriser og produksjon gi svært store forskjeller i verdivurderingen.

Kan få ekstraregning
Det er altså en risiko for at minoritetsaksjonærene kan ende opp med en kurs som er betydelig høyere enn de 97 kronene kommunen tilbyr.

– Hvem betaler den regningen?

– Det som er helt sikkert er at dette er en transaksjon som ikke vil belaste Oslo bykasse, sier næringsbyråd Geir Lippestad til E24.

Han mener regelverket rundt tvangsinnløsning er godt og ivaretar minoritetsaksjonærenes interesser, og at Hafslund nå gjør det de skal for å ivareta disse interesser.

– Det som skjer er at vi oppretter selskapet Oslo Energi Holding. Der vil alle verdiene bli lagt inn og og deretter solgt ut. Blant annet blir produksjon solgt til E-CO som er 100 prosent eid av Oslo kommune, sier Lippestad.

Hafslund-styret skal si sin mening
Når tilbudet fremlegges må styret i Hafslund en såkalt «fearness opinion». Der vil det også bli inkludert eksterne verdivurderinger av Hafslund-aksjene.

– Er du kjent med noen slike verdivurderinger?

– Det jeg vet er at styret i Hafslund gjør det de skal. Men jeg har ikke sett noen analyser eller lest noen analyser, men jeg er kjent med at styret jobber med det, sier Lippestad.

Kommunikasjonsdirektør Johan Chr. Hovland i Hafslund vil ikke kommentere om det allerede nå foreligger verdivurderinger. Styret vil komme med sin vurdering før tilbudsfristen løpet ut.

Da avtalen ble presentert i slutten av april ble den først kritisert kraftig av den borgerlige opposisjonen i bystyret. Men finanskomiteens innstilling til bystyret om å stemme for Hafslund-transaksjonen er enstemmig, inkludert Høyre og Fremskrittspartiets representanter.

Da E24 intervjuet Lippestad onsdag formiddag følte han seg ganske trygg på at avtalen vil bli godkjent i bystyret.

Kritikken var dels ideologisk knyttet til offentlig eierskap, men det er også stilt spørsmål ved Hafslund Nett på basis av analyser fra Statnett som forteller at det i årene fremover vil være et stort investeringsbehov i landets strømnett.

– Hafslund Nett har et av de mest moderne nettene i landet. De hadde 4,8 milliarder i inntekter i fjor og over 1,1 milliard i overskudd, og da var det gjort vedlikehold for en milliard kroner, sier Lippestad.

– Det som er spesielt med Hafslund Nett i Oslo er at det er stort. Sammenlignet med mindre nett, så er store nett mer effektive. I tillegg er dette veldig godt drevet, sier han.

Han viser også blant annet til at Hafslund Nett nå er i ferd med å installere nye strømmålere.

– Nye målere gir informasjon og data som gjør at ny virksomhet kan utvikles i årene som kommer, sier Lippestad.

Vil konsolidere
Lippestad peker på at det vil kunne skje ytterligere konsolidering i nettmarkedet fremover og han åpner for samtaler med andre kommuner i Østlandsområdet.

– Vi har hørt NVEs anbefaling om konsolidering. Det er klart at vi ikke skal sitte stille i båten når det gjelder å utvikle virksomheten fremover, sier han.

Lippestad mener avtalen bystyret skal ta stilling til onsdag kveld er meget god for Oslo kommune.

– Det er god butikk. Det har sikret Oslo kommune store inntekter i mange, mange år og vil gjøre det i mange, mange år fremover, sier han.

Og nå vil kommunens utbytteinntekter øke. I år fikk kommunen 950 millioner kroner i utbytte fra Hafslund og E-CO.

– Det vi er sikre på er at utbyttet øker. E-CO har vært tydelige på det overfor oss, men også nett og varme. Utbytte og renteinntekter vil til sammen gi høyere inntekter for kommunen.

Oslo kommunes Hafslund-overtagelse

Dette gjør Oslo kommune og Fortum med Hafslund:

** Først kjøper kommunen aksjene i Hafslund de ikke eier fra Fortum og øvrige aksjonærer. I dag har kommunen vel 50 prosent av selskapet.

** Fortum kjøper så 100 prosent av Marked og 50 prosent av Varme og KEA samt 10 prosent av kraftproduksjonsvirksomheten.

** Kommunen blir eneeier i distribusjonsselskapet Hafslund Nett som kommunen mener skal delta i konsolideringen av nettselskaper i Sør-Norge.

** Kommunens andel av kraftproduksjon blir solgt til det kommunale kraftselskapet E-Co Energi. Oppgjøret skjer med noen penger samt at det etableres en rentebærende gjeld til kommunen.

** Når transaksjonene er gjennomført vil kommunen få tilbake pengene de bruker på først å kjøpe Hafslund-aksjer.

 

Kommentarer

kommentarer