Nyhetsartikkel

12 juni 2017

Kanariøyene kan bli karbonnøytrale innen 2050

En ny EU-studie viser at det er mulig for Kanariøyene å bli karbonnøytral innen 2050.

Dette kan oppnås ved å gå helt og holdent over til fornybar energi, forbedre energieffektiviteten og bygge nye nettforbindelser mellom øyene, ifølge studien, som er omtalt på EU-kommisjonens nettside Science for Environment Policy, skriver Canariajournalen.

EU-studien

Kanariøyene kan bli karbonnøytral innen 2050A carbon-free future for the Canary Islands possible by 2050

Sammendrag på Research gate

Bildet viser energimiksen for kraftproduksjon som blir lagt frem i studien.

 

Langt frem
I dag er 92 prosent av kraftforsyningen på Kanariøyene basert på fossile energikilder, det vil si diesel.

Øygruppen har gode forutsetninger for en rask overgang til elektrisk transport, blir det påpekt, i og med at veitransport er begrenset til korte distanser, slik at rekkevidden basert på batterikapasitet ikke er noen større begrensing.

Stort potensial for energieffektivisering
Årsforbruket på Kanariøyene kan reduseres med 32 prosent i forhold til forbruket i 2012, og med 56 prosent av det estimerte forbruket Kanariøyene vil ha i 2050 hvis ingen energieffektiviseringstiltak gjennomføres, ifølge rapporten.

Reduksjonen i CO2-utslipp kan bli 48 prosent i 2030 og 100 prosent i 2050.

Energimiksen
Det blir spådd at energibehovet kan møtes med en fordeling på 37 prosent solkraft, 31 prosent vindkraft, 29 prosent geotermisk kraft og 3 prosent fra biomasse.

Skiftet til grønn energi kan støttes av lagring av kraft i vannreservoarer med tilknyttede vannkraftverk og batterier, blir det vist til.

Billigere enn fossilbasert kraft
Den grønne energimiksen er estimert til en produksjonskostnad på 0,13 euro per kilowattime, og kostnaden for energilagring, kraftnett og forbruksfleksibilitet til 0,07 euro per kilowattime.

Til sammenligning blir det anslått at fossilbasert kraftforsyning vil koste cirka 0,23 euro per kilowattime i 2050. Grønn kraft vil dermed være betydelig billigere på Kanariøyene.

Fly- og skipstransport er ikke tatt med i karbonregnestykket i studien. Disse vil trolig fortsatt være avhengig av fossile brensler i 2050.

Forskningen er finansiert av Greenpeace og utført av forskere på universitetet i Stuttgart, Hans Cristian Gils og Sonja Simon fra German Aerospace center.

El Hierro viser vei
Den lille kanariøya El Hierro ligger først i løypa på Kanariøyene på vei mot å bli karbonnøytral etter at et kombinert vind- og vannkraftverk ble satt i drift, det første i verden av sitt slag.

Det blir nå satset på å gå over til elbiler i det offentlige, og utbygging av sol- og vindkraft og energisparende tiltak skal føre El Hierro videre mot målet om karbonnøytralitet.

På Gran Canaria er det planer om å bygge et mye større vind- og vannkraftverk som kan forsyne øya med en firedel av kraftbehovet. Etter mange forsinkelser for prosjektet, ligger det nå an til byggestart i 2017.

Etter mange år med full stopp i utbyggingen av vindkraft på Kanariøyene, er det nå i ferd med å bygges ut godt over 300 megawatt ny vindkraft.

ANNONSE

Kommentarer

kommentarer