Rune Hedegart på Inderøy i Nord-Trøndelag er en av de 20 kundene som er en del av NTEs pilotprosjekt. Han har 26 kvadratmeter med solceller på taket og kan følge med på PC og mobil fra dag til dag og time til time hvor mye strøm sola produserer.

– Det starter allerede i 4-5-tida på morgenen, og så er det på topp i 9-tida, og da stopper det på litt over 3 kW, forteller Hedegart mens han viser hvordan solenergien registreres på PC-skjermen.

Solcelle-leser
PC’en registrerer hvor mye kW solcellene produserer.FOTO: NRK

– Økonomisk krevende
NTE tror at sola i framtida kan gi nok energi til satsing på solstrøm til at de i dag lanserer et permanent tilbud til privatkunder som vil bli sin egen strømprodusent, men det kan ta tid før det har økonomisk gevinst.

– Jeg tror vi må være ærlige å si at det er mye idealisme ute og går. Men så håper nok alle at de kan se en bedre økonomi på sikt, og skjer det noe med strømprisene fremover så vil det være en positiv investering, men per i dag er det økonomisk krevende med en anskaffelse av solcellepanel, sier Hatling.

Rune Hedegart er enig i at det er et vanskelig regnestykke.

– Det er så mange faktorer som spiller inn. Hvor mye klarer vi å bruke selv? For det er jo den verdifulle strømmen, da slipper vi nettleie på den. Det vi ikke bruker selv går ut på nettet til lav inntektspris for oss, og så går det på levetida på anlegget, det vet vi ikke per i dag, sier han.