Nyhetsartikkel

29 mai 2017

Vestforsyning gikk et overskudd på 61,2 millioner

Holstebros multiforsyningsselskab, Vestforsyning, havde i 2016 en omsætning på 893 millioner kroner og et overskud på 61,2 millioner kroner.

 

Både omsætning og bundlinje er en smule lavere end det foregående år som direkte følge af, at fjernvarmeprisen blev sænket med hele 14 procent svarende til 40 millioner kroner, fortæller selskabet i en pressemeddelelse.

Vestforsynings bestyrelsesformand, Nils Ulrik Nielsen, er meget tilfreds med årets resultat.

– Vi har en sund økonomi, der sikrer, at vi kan foretage de nødvendige investeringer i renovering og udbygning af infrastrukturen samtidig med, at vi kan holde forbrugerpriserne på et stabilt, lavt niveau. Det giver tryghed for familien, at der ikke pludselig kommer store prisudsving, siger han.

Også i det forgangne år har der været store renoveringsarbejder i Vestforsynings område.

– Det er meget specielt for vores branche, at vi skal planlægge et halvt århundrede frem, når vi kigger på investeringsbudgetter, og det gør vi. Derfor har vi endnu engang kunnet investere over 100 millioner kroner i infrastrukturen, uden at kræve ekstra penge ind hos forbrugerne, påpeger bestyrelsesformanden.

Investerede 126 millioner
I 2016 blev der i alt investeret 126 millioner kroner – et niveau, der ifølge Vestforsyning blandt andet er udtryk for en god vækst i kommunen, og dermed stor aktivitet inden for byggemodning.

– Vestforsyning benytter i stort omfang lokale håndværkere og entreprenører, når vi arbejder. Vores aktiviteter har sidste år haft et niveau svarende til, at vi har beskæftiget 120 medarbejdere i lokale job, siger Nils Ulrik Nielsen.

Efter at el-markedet sidste år blev givet helt frit, så el-handelen nu er adskilt fra netselskaberne, skal Vestforsyning Sinus El «kæmpe hårdt for kunderne i et konkurrencepræget marked».

– Blandt andet takket være Vestforsynings Initiativpulje, som yder støtte til lokale ildsjæle, har vi haft succes med at udbrede budskabet om, hvor vigtigt det er, at man bakker op om sit lokale selskab for at bevare arbejdspladser og penge i området. Vi mærker en stor loyalitet, og kundetilgangen har været meget tilfredsstillende, siger Nils Ulrik Nielsen.

Vestforsyning har i 2016 også opfyldt statens krav om energibesparelser, blandt andet ved energirådgivning og tilskud til energirenoveringer ved kunderne i samarbejde med flere end 100 lokale håndværkere.

Overskuddet i Vestforsyning vil blive reinvesteret i fortsat udvikling af infrastrukturen og investering i nye udviklingsprojekter. Efter sommerferien i år begynder Vestforsyning opførelse af seks nye vindmøller, og til næste år begynder et omfattende klimasikringsprojekt, der skal beskytte især Holstebro by mod oversvømmelse fra Storå.

Kommentarer

kommentarer