Nyhetsartikkel

16 mai 2017

Svenske atomkraftværker skal på værksted

Svenske a-kraftværker skal til servicetjek henover sommeren. Det kan lægge pres på at opfylde Sjællands behov for el.

Energikoncernen Vattenfall har fremlagt sine revisionsplaner for de kernekraftanlæg Ringhals og Forsmark i Sverige. Revisioner på kraftværker er ligesom bilens serviceeftersyn, hvor man sikrer at små skavanker ikke bliver til store problemer.

Revisionerne sker på skift mellem seks forskellige reaktorer på de to anlæg hen over perioden fra maj til oktober. Ligesom i Sverige, er det fast procedure, at danske værker lægger deres nødvendige revisioner i sommermånederne.

– Revisioner i sommermånederne er simpel logik. Om sommeren er elpriserne typisk er lavere end om vinteren, og fra kraftvarmeværkernes synspunkt, er kundernes fjernvarmebehov begrænset. Derfor er genen og det økonomiske tab mindst i denne periode og et helt nødvendigt element i at fastholde økonomien i en hårdt presset kraftvarmesektor, siger chefkonsulent i Dansk Energi Christian Dahl Winther.

De svenske revisioner er værd at følge med i fra et dansk synspunkt, fordi det sjællandske elnet er meget tæt forbundet med Sverige. Og ligesom Sjælland, er forsyningssituationen i Sverige i stigende grad anstrengt. Særligt når Øresundskablerne, som forbinder Sjælland med Sverige forventes taget ud til revision i 2018, hvor kablerne efterses og udskiftes.

Det betyder, at der ikke skal gå meget galt, før det kan føre til afbrud af kunderne.

– I Dansk Energi er vi selvsagt meget glade for udlandsforbindelser, fordi det giver mulighed for at eksportere strøm, men det er ikke en løsning som kan stå alene. Uden en rimelig grad af hjemlig produktionsevne, så bliver vi simpelthen for afhængige af enkelte knudepunkter i nettet og produktionsudviklingen i nabolande på den anden side, siger Christian Dahl Winther.

I Energinets seneste forsyningssikkerhedsredegørelse er forventningen, at der kommer til at mangle produktion i op til 32 minutter i 2018, hvilket ligger markant over Energinets egen målsætning på fem minutter. Den strategiske reserve, som Energinet ville etablere som løsningen på forsyningssikkerhedsproblemet på Sjælland i Markedsmodel 2.0, har endnu ikke materialiseret sig.

Kommentarer

kommentarer