Nyhetsartikkel

27 april 2017

Arvesølvet

I går ble det kjent at det rødgrønne byrådet i Oslo kjøper tilbake energikonsernet Hafslund med sikte på å sikre hovedstadens krafttilførsel på offentlige hender. Fram til i går har kommunen eid Hafslund sammen med det delstatlige finske selskapet Fortum.

Etter gårsdagens transaksjon blir kommunen eneeier av strømnettet i Oslo, Akershus og deler av Østfold. Videre overtar kommunen eier­skapet til 90 prosent av kraftproduksjonen i Hafslund-konsernet. Avtalen mellom kommunen og Fortum er den største krafttransaksjonen som noen gang har vært gjennomført i Norge og sikrer byens folkevalgte økt kontroll over sentral infrastruktur i regionen, skriver Klassekampen på lederplass og fortsetter:.

«• I bytte overtar Fortum som eneeier av Hafslund Marked, som selger strøm til privatpersoner og bedrifter. Det framstår som en fornuftig prioritering av kommunen å selge seg ut av denne delen av Hafslund-konsernet. Derimot er det synd at kommunen samtidig må selge seg ned til 50 prosent eierandel i byens fjernvarmeanlegg, blant annet i det helkommunale fjernvarmeanlegget på Klemetsrud. Alt i alt er det likevel grunn til å juble over at det rødgrønne byrådet med støtte fra Rødt nå sikrer økt folkevalgt kontroll over byens arvesølv, de evigvarende vannkraftressursene. Dette er ressurser som bør komme fellesskapet til gode også i framtida.

• Dersom høyrepartiene hadde fått viljen sin tidlig på 2000-tallet, ville Oslo kommune ha solgt seg helt ut av Hafslund, med økonomiske tap som følge. Utbyttene kommunen har hentet fra Hafslund siden da, har allerede oversteget den aktuelle salgssummen fra 2004. Disse midlene har finansiert barnehager, skoler og eldreomsorg. På Stortinget sysler Høyre og Frp nå med nye planer om nedsalg, denne gang i den statlige giganten Statkraft. Dette forslaget er det også all grunn til å advare mot, og det er gledelig at rødgrønne politikere så tydelig motsetter seg dette. I stedet for å selge unna arvesølvet bør en ny regjering følge Oslo kommunes eksempel og bruke statens velfylte kasse til strategiske oppkjøp som kan sikre økt folkevalgt kontroll over sentral norsk infrastruktur.»

Kommentarer

kommentarer