Nyhetsartikkel

26 april 2017

Småkraft AS kjøper seks småkraftverk fra BKK

Småkraft AS har inngått en avtale med BKK om kjøp av seks småkraftverk.

Kraftverkene har en samlet produksjon på om lag 70 GWh, som tilsvarer forbruket i rundt 3500 husstander, skriver Energiteknikk.net.

Småkraft AS har hovedkontor i Bergen og er Norges største produsent og utbygger av småkraft, med en samlet portefølje på 890 GWh. Avtalen med BKK gjelder småkraftverkene Tøsse (Osterøy), Osvatn (Osterøy), Møllefossen (Osterøy), Måren (Høyanger), Tverrgjuvlo (Voss) og Takle (Gulen).

– Vi har ambisjoner om sterk produksjonsvekst i årene som kommer, og disse oppkjøpene er en del av denne vekststrategien sier Halle Aslaksen, administrerende direktør i Småkraft AS.

– Prosessen med BKK har vist at vi har eiere som ønsker og evner å inngå slike avtaler sammen med større industrielle partnere. Begge parter har vist profesjonalitet ved forhandlingsbordet, og vi er veldig fornøyde med å ha kommet i mål med dette arbeidet, sier Aslaksen.

BKK er i ferd med å spisse sin virksomhet mot stor, regulert kraftproduksjon, og salget av seks småkraftverk er et ledd i denne strategien. BKK solgte også sin eierandel i Småkraft AS i 2015.

– Småkraft har en betydelig tilstedeværelse i områdene rundt disse småkraftverkene og vil forvalte ressursene på en god måte videre. Alle avtaler og forpliktelser overfor grunneierne vil stå ved lag, sier Wenche Teigland, konserndirektør Produksjon i BKK.

Avtalen med Småkraft AS gir BKK rett til å kjøpe kraftverkene tilbake etter 60 år. Etter salget har BKK 28 kraftverk og en total produksjon på om lag 6,8 TWh.

Før de seks småkraftverkene kan overføres til Småkraft AS, gjenstår det noen myndighetsavklaringer og formaliteter. Det er ventet at salget kan fullføres i løpet av høsten.

Småkraft AS er eid av tyske Aquila Capital, som satser stort på småkraft i Norge.

Kommentarer

kommentarer