Nyhetsartikkel

25 april 2017

Vinterforlengelsen gir høyere strømpriser

Vinterforlengelsen og det kalde været har gitt kraftpriser på rundt 30 øre pr kilowatt time ved inngangen til denne uka. I fjor på denne tiden var kraftprisene på strømbørsen NordPool rundt 20 øre.

Det skriver TrønderEnergi i ukas kraftkommentar: Energimarkedene sett fra Trøndelag (uke 17).

Prisene på strømbørsen for Midt-Norges del er rundt 50% høyere nå enn på samme tid i fjor.

Det er grunn til å tro at prisnivået vil falle litt de neste ukene i takt med at temperaturene tar seg opp, og i takt med at snøsmeltingen nærmer seg og legger litt nedoverpress på kraftprisene, skriver TrønderEnergi.

 

TrønderEnergis handelsbord følger med på både de nasjonale og internasjonale energimarkedene

 

Utviklingen i Kina og Europa påvirker

Energimarkedene i Norden og Europa er preget av politiske beslutninger og globale påvirkninger. Kina som står for nesten 50 % av utbygging av solkraftproduksjon i 2016 har endret rammevilkårene noe som fører til en globalt lavere utbygging av solkraftproduksjon i 2017 enn i 2016. Man tror at det vil ta seg opp igjen i 2018 men det sier litt om Kinas globale betydning som utbygger av fornybar energi.

Macron vs Le Pen

Valget i Frankrike er viktig for utviklingen av Frankrikes energipolitikk. Macron ønsker tettere samarbeid med EU og øke fornybar kraftproduksjon slik at man blir mindre avhengig av kjernekraftproduksjonen.

Macron ønsker en reduksjon av andelen kjernekraft fra 75 til 50 prosent innen 2025. Le Pen vil ta Frankrike ut av EU og heller modernisere kjernekraftproduksjonen.

Le Pen er også sterk motstander av vindkraft som hun mener er lite effektivt og ødelegger kulturlandskapet. Det er ingen tvil om at utfallet av valget i Frankrike vil bety mye for energimarkedene i Europa de neste år.

 

Kullfri milepæl i Storbritannia

Storbritannia hadde sist fredag den første dagen siden 1882 hvor man ikke produserte kullkraft for å dekke forbruket på de britiske øyer.

Saken fortsetter under utklippet.

National Grids kontrollrom bekreftet på twitter at de gjennomførte første kullfrie dag på 135 år

En kombinasjon av høy CO2-avgift og billig gass har redusert produksjonen av kullkraft i Storbritannia som videre har ført til at mange kullkraftverk har blitt lagt ned. Kullkraft har vært en viktig del av kraftforsyningen og den industrielle revolusjon, så denne fredagen ble en merkedag for britisk kraftforsyning. Britiske myndigheter har bestemt at landets siste kullkraftverk må stenge innen 2025 som del av landets klimaforpliktelser.

Les mer om dette i bloggen Energi og klima her.

Helt til slutt: Olje og energidepartementet meldte onsdag 19. april at Norge og Sverige har blitt enig om den svenske utvidelsen av elsertifikatmarkedet. Det har vært en lengre periode med usikkerhet om hviken vei disse forhandlingene gikk, og denne usikkerheten har bidratt til et press nedover på sertifikatene.

Kilde: TrønderEnergi

 

Kommentarer

kommentarer