Nyhetsartikkel

20 april 2017

Over 3.300 landmøller kan undværes

Over 3.300 landmøller i det danske landskab kan nedtages, hvis de erstattes af nye moderne møller. Det er 80 procent af det nuværende antal.

Det fremgår af et svar fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) til Folketinget. Positivt, mener Dansk Energi – men det kræver hurtig politisk afklaring af de økonomiske rammer for landvind.

Når man rejser igennem Danmark, er det tydeligt, hvorfor vi her i landet er internationalt berømmet for vores vindmøller. Fordelt i landskabet står i dag mere end 4.200 landvindmøller, der sidste år leverede knap 25 procent af Danmarks elforbrug.

Men det bidrag kunne leveres af blot 890 moderne landvindmøller, skriver energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i et nyt svar til Socialdemokratiets energiordfører Jens Joel. Det skyldes, at vindmøller i dag udnytter vinden bedre og er langt mere effektive end de møller, der har været i drift i flere år.

– Der ligger et kæmpe potentiale i at få udskiftet de tusindvis af gamle møller. Det vil betyde markant færre møller i det danske landskab, og dermed også færre naboer til møllerne. Derfor er det paradoksalt, at man for nyligt har droppet vindmølleparker blandt andet i Esbjerg og Tønder, fortæller Kristine van het Erve Grunnet, chefkonsulent i Dansk Energi.

– Udskiftningen af gamle møller er desuden på vej til at gå helt i stå, fordi der mangler politisk afklaring om de nye møllers økonomi, understreger Kristine van het Erve Grunnet.

Den nuværende støtteordning til landvind udløber om under et år – i februar 2018 -, og regeringen har ikke taget stilling til, hvad der så skal ske. Ud over at det vil sætte udskiftningen af landvindmøller i stå, viser en rundspørge blandt Dansk Energis medlemmer, at investeringer for op mod 5 mia. kroner i især Jylland står til at blive lagt i mølposen.

Samtidigt vil næsten halvdelen af den nuværende vindpark på land frem mod 2030 stå overfor at skulle udskiftes:

– I de kommende år vil mange møller være udtjente og skulle udskiftes. Hvis de ikke erstattes af nye landmøller, som er det billigste grønne alternativ, vil produktionen fra de gamle møller blive erstattet af kul, siger Kristine van het Erve Grunnet.

Det bekræfter ministeren, der i et andet svar til Folketinget skriver, at ministeriets fremskrivning viser en stigning i elproduktionen fra kulfyrede kraftværker frem mod 2030.

Kommentarer

kommentarer