GE Healthcare är Uppsala kommuns största privata arbetsgivare. På sikt ska bolaget öka produktionskapaciteten i Uppsala vilket skapar ett ökat behov av energi. Nu har man slutit ett nytt jätteavtal med Vattenfall för leverans av koldioxidneutral fjärrkyla, fjärrkyla är ett sätt att få kyla i tillverkningsprocessen. Vattenfall levererar sedan tidigare fjärrvärme och ånga till GE Healthcare.

Avtalet löper på tio år och är för Vattenfall Värme en av de största affärerna någonsin. För att kunna leverera fjärrkylan till GE Healthcare bygger Vattenfall en ny så kallad kylackumulatortank mellan de både företagen i Boländerna. En ny kulvert ska också byggas för att möjliggöra leverans. Byggtiden för detta beräknas till mellan sex och åtta månader. Men leveranserna av fjärrkyla ska starta den 1 juli.