Nyhetsartikkel

29 mars 2017

Lave elpriser og ingen politisk afklaring kan bremse landvind

Elprisen er så lav, at stort set ingen teknologier vil kunne etablere sig på markedsvilkår alene.

Og der er mindst otte år til den eller mest prisdygtige vedvarende energiteknologi, landvind, vil blive etableret på markedsvilkår, viser nye elprisscenarier fra Dansk Energis analyseenhed. Derfor kan manglende politisk afklaring for landvind-støtte betyde fuldt stop for landvind.

De lave elpriser på spotmarkedet for el betyder, at de færreste energiteknologier – også kul- og gaskraft – ville kunne klare sig uden et tilskud, hvis de skal etableres de næste 10 år. Og kalenderen vil vise 2025, før den ellers prisdygtige landvind kan bæres af markedet alene.

Landvind kan etableres på markedsvilkår allerede i 2025 i et scenarie med høje kul- og CO2 priser eller i et scenarie med stigende CO2-priser og stigende elforbrug i den nordeuropæiske region.

Derimod viI en kombination af lave brændsels- og CO2 priser, fortsat lavt elforbrug og dårlige eksportmuligheder ud af Norden give så lave elpriser, at det næppe er muligt at udbygge med landvind i Danmark uden supplerende støtte på denne side af 2035.  Det fremgår af Dansk Energis analyseafdelings årlige elprisscenarier, der blev offentliggjort i begyndelsen af marts.

– Landvind er en af de mest prisdygtige energiteknologier. Men fordi elprisen er så lav, og det ser ud til at fortsætte, så skal vi hen til tidligst 2025, før landvind – i lighed med nyetablering af andre teknologier på dansk jord – kan klare sig på markedsvilkår alene. Og uret tikker i øjeblikket – den nuværende støtteordning til landvind udløber i 2018, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi med ansvar for produktion og analyse og fortsætter:

– Derfor kan vi risikere, at udbygningen med landvind i Danmark vil bremse hårdt op, hvis der ikke snart vedtages en ny støtteordning for landvind.

Der er ingen afklaring fra energi-, forsynings- og klimaministeren om, hvad der skal ske, når den nuværende støtteordning til landvind ophører om mindre end 12 måneder.

For havvind gælder…
Med de gældende officielle forventninger til omkostninger til havvind ser det ikke ud til at være muligt at realisere regeringens ambition om havvind på markedsvilkår i Danmark før 2035. Analysen peger dog på muligheden for havvind på markedsvilkår i 2030 under fordelagtige omstændigheder.

Det kræver, at vindkraften opnår god indtjening på spotmarkedet, hvilket forudsætter både høje brændsels- og CO2-priser, gode eksportmuligheder (transmissionsforbindelser) ud af Norden og stigende elforbrug i regionen.  Det kræver også, at omkostninger til havvind bliver lavere end antaget i Energistyrelsens teknologikatalog.

– De lave budpriser for havvind, som er set i Danmark og Holland i 2016 kunne indikere, at det ikke er usandsynligt, at man vil se betydeligt billigere havvind end hidtil forudsat, påpeger Stine Leth Rasmussen.

Kommentarer

kommentarer