Nyhetsartikkel

27 mars 2017

Varmepumper får lettere tilgang på jord

En ny bekendtgørelse lemper danske reglerne for varmepumper med jordslanger. Dansk Energi håber, at det vil øge interessen for jordvarmeanlæg.

En ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg har set dagens lys, og den skal gøre det nemmere og billigere at lave varmepumper med jordslanget – og også billigere at holde dem i drift. Det vækker glæde hos Dansk Energi, da varmepumper er en af de bedste muligheder til at få den stadigt grønnere strøm ind i opvarmningen og afløse fyr, der er baseret på fossile brændsler som olie og naturgas.

– Det er glædeligt, at reglerne er lempet, for vi har set et faldende salg af jordvarmeanlæg de senere år, hvilke b.la. hænger sammen med de mange restriktioner, der har været, fortæller chefkonsulent Richard Schalburg fra Dansk Energi.

I korte træk medfører ændringerne, at der fremover ikke vil være krav til afstande mellem boringerne, hvilket muliggør store anlæg, og krav til inspektionsbrønde over boringer samt overflødigt trykovervågningssystem, pressostat eller niveauvagt er fjernet. Det medfører, at der skal være færre komponenter i anlægget. Endvidere er kravet om årligt servicebesøg fjernet.

– Alt i alt må det bevirke at omkostninger til at installere jordvarmeanlæg falder. Det kan forhåbentlig medvirke til at øge salget af jordvarmeanlæg, siger Richard Schalburg.

 

Kommentarer

kommentarer