Nyhetsartikkel

22 mars 2017

Plussgrader og nedbør gir lave strømpriser

Forrige uke ga oss både plussgrader og masse nedbør. Akkurat det samme kommer til å skje denne uka.

Og slikt blir det lave strømpriser av, skriver TrønderEnergi i
Energimarkedene sett fra Trøndelag (uke 12)

Forrige uke var det tilbake til relativt lave og stabile kraftpriser i Trøndelag. Høyeste timeprisen var på 39 øre, og gjennomsnittlig strømpris uka sett under ett havnet på 27 øre pr kilowatt-time, nøyaktig som vi tippet forrige mandag.

Les forrige ukes oppdatering her

Også denne uka kommer det meste av nedbøren i Vest-, Midt- og Nord-Norge. Det blir gradvis kaldere utover uka, og deretter varmere igjen til helga.

Vindkraften i Norden har samme utvikling og er på sitt laveste på fredag, før det blir mer vind igjen til helga. Lite vindkraftproduksjon og mindre varme gir sannsynligvis en pristopp denne uka på fredag, men ikke høyere enn komfortable 30 øre pr kWh i snitt for hele fredagen. Gjennomsnittlig spotpris for hele uka forventes i overkant av 28 øre pr kwh.

Klimaet skifter mot varmere vintre
Om vi ser på vinteren til nå har temperaturene i Norden stort sett vært over normalt. Grafen nedenfor viser temperaturen i Trondheim hittil i år sammen med en normal som er gjennomsnittlig temperatur for perioden 1961 til 1990. Vi ser at man har hatt korte kuldeperioder, men gjennomsnittet ligger godt over normalt. Dette er en utvikling vi har sett i flere år og underbygger en endring i klima.

Saken fortsetter under figuren. Kilde: SKM – Market Predictor

Kullkrafta sliter
I forrige uke skrev vi også om den store mengden av vind og solkraft som er installert i Tyskland. Snart vil antall soltimer øke og produksjonen bli høyere i Tyskland. Samtidig som det blir mer fornybart blir levevilkårene til kull, gass og oljekraftverk gradvis dårligere. Lave kraftpriser gjør at lønnsomheten til flere kullkraftverk er dårlig. Analyseselskapet Pira anslår at så mye som 7000 MW kapasitet kan bli stengt ned i løpet av året. Dette er positivt for miljøet og vil samtidig ta bort noe av det store kraftoverskuddet i Tyskland. Dermed blir det også enklere for Norden å eksportere fornybar kraft til Tyskland og Europa.

Pira Energy Group følger kullmarkedene, og peker i en analyse på at kullkrafta i Europa nå sliter på grunn av lave priser

Kommentarer

kommentarer