Nyhetsartikkel

21 mars 2017

UTENLANDSKABLER ER BRA FOR KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHETEN

Kraftkabler til utlandet er bra for forsyningssikkerheten, legger til rette for fornybar energi og gir en stabil strømpris. Det vil heller ikke ha noen vesentlig betydning for kraftprisen i Norge, skriver EL & IT Forbundet på sine nettsider.

Statnett bygger to nye utenlandsforbindelser for kraft. Den ene går til Tyskland, og skal settes i drift i 2020. Den andre går tilStorbritannia, og skal etter planen vil være ferdig i 2021.

EL og IT Forbundet mener byggingen av de to kablene er bra for kraftforsyningen i Norge.

– Det er ikke mange år siden vi hadde tørre somre, og ved flere anledninger var nær strømrasjonering når kulde satte inn. Det er bra for forsyningssikkerheten med mulighet til økt import av kraft, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

God klimapolitikk
I tillegg betyr kablene mulighet for økt eksport av norsk fornybar energi til Europa.

– Tilgangen på regulerbar vannkraft fra Norge gjør at våre naboland kan satse mer på vindkraft, som er ferskvare. Det er bra for klimaet, og for fornybar næringene i både Norge og Europa, sier Andersen.

Gir ikke «prissjokk»
Ifølge den siste Kraftmarkedsanalysen til NVE vil kraftprisene øke frem mot 2030, men prisene på CO2 og fossile brensler har mer å si for kraftprisene enn nye kraftkabler til utlandet. Analysen viser at de to kraftkablene Statnett bygger til Tyskland og Storbritannia vil gi en gjennomsnittlig økning i kraftprisen på 2 øre/kWh i 2030.Statnett venter en samlet påvirkning på strømpris og nettleie på omlag tre øre pr. kilowattime.

Flere kabler vil også bidra til bedre prisstabilitet.

– Når vi kan få ut overskudd når vi har det, og importere strøm når vi ikke har nok selv, vil ikke prisene svinge så mye verken den ene eller andre veien, sier Andersen.

Kommentarer

kommentarer