Nyhetsartikkel

15 mars 2017

Lave strømpriser denne uka

Regnet og plussgradene kommer – lave strømpriser hele uka!

I Energimarkedene sett fra Trøndelag (uke 11) skriver TrønderEnergi: Først til forrige uke: På det høyeste var strømprisen i vår region oppe i 50,4 øre pr kWh i forrige uke. Men det var bare i én eneste time (mellom klokken 18 og 19 tirsdag 7. mars). Den høye timeprisen den timen kom som følge av at det var relativt kaldt i hele Norden, samtidig som det var ganske lite vindkraftproduksjon.

Snittprisen på strøm hele forrige uke sett under ett ble 30,25 øre pr kWh, og det er ikke spesielt høyt.

Les mer om forrige uke her.

Denne uka kommer det mye regn, mest i Vest- og Midt- og Nord-Norge. I tillegg blir det mildvær og plussgrader.

Dette fører til økende tilsig av vann til vannmagasinene i form av regn og noe snøsmelting. I tillegg tror vi på økende vindkraftproduksjon de nærmeste dagene. Alt dette lagt sammen så betyr det stor sannsynlighet for lave strømpriser hele uka gjennom. Gjennomsnittsprisen denne uka tror vi vil bli rundt 27 øre pr kWh, og høyeste timepris vil neppe overstige 35 øre.

 

Varmegrader og regn gir lavere strømpriser i Trøndelag. Skjermdump fra Yr.no

Mer fornybar – mindre kull

I Europa merkes det at det begynner å bli vår og sola titter frem for fullt. Nå ligger tysk spotpris lavere enn den nordiske stort sett på søndager (og på hverdager med veldig mye vindkraftproduksjon), men om en måneds tid vil det merkes godt at den installerte solkraftkapasiteten er over 40 000 MW, og prisene kan havne lavere enn Norden også på flere hverdager. De tyske prisene ventes i snitt å være høyere enn de nordiske i løpet av sommeren, men det store innslaget av uregulerbar fornybar produksjon (sol og vind har installert kapasitet på ca. 85 000 MW) fører til større variasjoner i tyske strømpriser enn i nordiske. I dette bildet kan norske og svenske vannmagasiner være med på å redusere klimagassutslippene i Europa ved at vi kan ta i mot ren, billig kraft som det ikke er behov for i Europa, samtidig som vi kan sende ut ren vannkraft i perioder de ikke produserer nok selv. Totalt sett fører dette til mer ren og fornybar kraftproduksjon, og mindre spillerom for forurensende kullkraft.

 

Solkraft brer om seg i Tyskland. Her fra introduksjonen av TrønderEnergis solkraftpilot for Trøndelag i fjor.

Fallende kullpriser demper strømprisen i Trøndelag

Kull og olje har blitt billigere den siste uka. Et mulig produksjonskutt på kull i Kina ble droppet, og dermed ble tilbudssida sterkere enn forventet og kullprisene har gått ned. Kullet har blitt rundt 5 dollar billigere pr tonn de siste ukene. Kullprisen er en viktig faktor for prissettingen i det europeiske strømmarkedet, og det europeiske strømmarkedet er gjennom overføringslinjer tett integrert med det norske og nordiske strømmarkedet. På denne måten påvirker utviklingen i kullprisen på verdensbasis, utviklingen av strømprisen her i Trøndelag.

Med ønske om ei kraftig fin uke!

Kilde: TrønderEnergi

Kommentarer

kommentarer