Nyhetsartikkel

07 mars 2017

Rauma Energi AS får ikke fradrag for renter

Rauma Energi AS får ikke fradrag for renter – ansvarlig lån til kommunen ble ansett som egenkapital, konkluderer Høyesterett.

Høyesterett har i dom 15. februar 2017 kommet til at et ansvarlig lån fra Rauma kommune til Rauma Energi AS var å anse som egenkapital og ikke lån. Rauma Energi AS får derfor ikke fradrag for renter ved skatteberegningen, jf skatteloven § 6-40 første ledd.

Dommen er enstemmig. Rauma Energi AS ble også idømt sakskostnadene for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, skriver LVK på sine nettsider.

LVK mener dommen er av interesse for alle kommuner som har gitt ansvarlig lån til sine kraftselskaper. Selv om dommen gjelder konkret avtaletolkning, fremgår det at  en avtale om ansvarlig lån må ha reell betydning for partene. Kommuner og eller selskap som ønsker en vurdering av sine avtaler, kan ta kontakt med sekretariatet.

Kilde: LVK

Kommentarer

kommentarer