Nyhetsartikkel

05 mars 2017

Vestjyder betaler for transport af storbyernes strøm

Der opstilles rigtig mange landmøller i Nordvestjylland, hvilket er godt for Danmarks grønne omstilling. Men en stor del af omkostningerne betales af de lokale elforbrugere, som de seneste år har løftet en ekstraregning på op mod 40 mio. kroner.

Energibranchen står klar til at udligne skævvridningen, men det kræver, at Folketinget giver lov, skriver Dansk Energi på sine netsider05.

Om få år vil omkring 80 procent af vores strømforsyning komme fra grøn energi. Som en af de billigste grønne teknologier spiller landvindmøller en afgørende rolle, men det kan være dyrt at bo i et område med mange landvindmøller.

Det gælder blandt andet Nordvestjylland, som huser en femtedel af Danmarks landmøller. Her er ekstraregningen for de vestjyske elforbrugere hos netselskaberne RAH, NOE og Thy Mors Energi steget til over 9 mio. kroner årligt.

Over de sidste fem år, hvor opstillingen af nye effektiv landmøller for alvor har taget fart, estimerer Dansk Energi, at forbrugerne har betalt omkring 35-40 mio. kr. ekstra.

– Det er ikke i orden, at områder som Vestjylland, hvor det blæser meget og dermed er naturlig placering for vindmøller, også skal løfte ekstraregningen for at få transporteret strømmen ud af området. Vi står som energibranche klar til at løfte opgaven og sikre, at alle elforbrugere bidrager lige meget til Danmarks grønne omstilling, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

Ekstraregningen opstår, fordi der sker et tab i og slid på elnettet, når de store mængder el skal transporteres ud af området. På nogle dage skal det lokale nordvestjyske elnet håndtere 1000 procent mere strøm, end det lokale forbrug kan opsuge.

–  Landvind er en effektiv og billig grøn teknologi, som vi skal have mere af. Det kræver lokal opbakning, og derfor er det vigtigt, at Folketinget får ryddet den her knast af vejen, siger Anders Stouge.

Der findes i dag en udligningsordning som dækker udgifter til tilslutning af vindmøller, men den dækker ikke vedligeholdelse og nettabet i 60 kV-elnettet, som transporterer vindmølleproduktionen videre ud af området.

Problemet er stigende, fordi en voksende andel af elproduktionen bliver koblet op i det lokale elnet, som betales af lokale elforbrugere, mens størstedelen af forbruget sker i de større byer. I dag er næsten halvdelen af elproduktionen koblet direkte ind i elnettet – for 30 år siden var tallet nul.

En ny elforsyningslov skal om kort tid behandles af Folketinget og den skæve fordeling af regningen for Danmarks grønne omstilling bør håndteres i den forbindelse.

Kommentarer

kommentarer