Nyhetsartikkel

13 februar 2017

Kampen for den gode selskabsledelse

 

Hvordan praktiserer man god ledelse i et energiselskab? Det tema udløste en engageret og konstruktiv debat blandt de omtrent 70 formænd, bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer samt direktører på det andet møde i branchens nye EjerForbrugerforum onsdag aften.

Den klassiske latin inden for Corporate Governance – eller god selskabsledelse – rummer masser af udfordringer og dilemmaer for en overvejende forbrugerejet sektor. For hvordan sikrer man sig for eksempel, at en bestyrelse har de nødvendige kompetencer, når den ikke er omhyggeligt udpeget af aktionærer, men vælges i en kreds af demokratisk valgte repræsentanter for de mange tusinde forbrugere og andelshavere, skriver Dansk Energi på sine netsider.

Eva Ryberg, bestyrelsesformand i NRGi, forklarede, hvordan den østjyske koncern, der foruden elnettet er medejer af Fibia og driver syv separate selskaber inden for blandt andet installation og bygherrerådgivning, har organiseret sit arbejde.

– Vi har to medlemmer af vores bestyrelse siddende i hver af vores selskabsbestyrelser, og de har hver især mulighed for at supplere med eksterne medlemmer efter behov. Samtidig har vores repræsentantskab vigtige roller som sparringspartner for bestyrelsen og som ambassadører i lokalområderne, sagde Eva Ryberg.

Professor Steen Thomsen fra Center for Corporate Governance på CBS og Peter Højland, bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen, forklarede på scenen om tendenser inden for god selskabsledelse. De mange forskellige typer ejerformer fra aktieselskaber til fonde har hver især arbejdet med corporate governance – især i det sidste årti har arbejdet taget fart. Og Steen Thomsen spår, at den næste branche som vil skulle arbejde med corporate governance er forsyningsbranchen.

Han fokuserede på bestyrelsens vigtige rolle som både med- og modspiller for en daglig ledelse.

– Det er nemlig vigtigt at være i stand til at sige fra og hælde en dårlig idé eller en forkert investering ned ad brættet, hvis det bliver nødvendigt, sagde Steen Thomsen.

Lars Aagaard, adm. direktør for Dansk Energi, lagde op til en times workshop i grupper, hvor de omkring 70 deltagere diskuterede konkrete måder at skabe robuste konstruktioner i selskaber, der spænder fra forbrugereje over kommunalt ejede selskaber til fondseje og et enkelt børsnoteret selskab i form af DONG Energy. Også Aagaard opfordrede til at tænke nyt for at sikre så stærke bestyrelser som muligt.

– Mange af jer kan måske ikke sammensætte jeres bestyrelser efter kompetencer, men derfor kan man jo godt arbejde med at udvikle sine kompetencer alligevel. Det kan være bestyrelsen selv ved at uddanne sig eller på anden vis ved at kalde kompetencer ind, sagde Lars Aagaard.

EjerForbrugerforum vedtog en udtalelse til Dansk Energis bestyrelse, som opfordres til at udforme anbefalinger for god selskabsledelse via en arbejdsgruppe med bestyrelsesformændene i branchen.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer