Nyhetsartikkel

05 februar 2017

Skal fase ut kull innen 2023

Dong Energy har allerde varslet salg av olje- og gassvirksomheten. Nå lover energikjempen at den skal stanse all bruk av kull innen 2023.

Den danske energigiganten Dong Energy, som mangedoblet overskuddet i 2016, lover at den skal helt ut av kull innen seks år og har planer om bygging av verdens største havvindpark.

Energiselskapet har en uttalt strategi om å omstille konsernet til grønn energi og besluttet salg av olje- og gassvirksomheten i november, skriver E24.

Nå sier selskapet at kull skal fases helt ut av kraft- og varmeproduksjonen.

Ut av kull innen 2023
– Vi er i gang med å omstille kraftverkene til bæredyktig biomasse basert på langsiktige varmekontrakter. Vi har besluttet å stoppe all bruk av kull på være kraftverk i 2023, sier konsernsjef Henrik Poulsen i årsrapporten.

Der sier selskapet at kull er det brenselet som gir mest CO₂-belastning per produsert mengde elektrisitet og varme.

– På vel 10 år vil vi i 2023 har gått fra å være et av de mest kullintensive forsyningsselskapene i Europa til ikke lenger å anvende kull i vår produksjon, skriver Dong.

Der peker styreformann Thomas Thune Andersen på at det er gjort konkrete fremskritt i omstillingen. Han viser til at konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) fra vindkraftvirksomheten ble doblet til 11,9 milliarder danske kroner og oversteg for første gang inntjeningen fra olje- og gassproduksjonen.

Samlet sett endte brutto driftsresultat for 2016 på 19,1 milliarder, opp 119 prosent fra året før.

Nettoresultatet økte fra 967 millioner til 12,2 milliarder kroner med hjelp fra blant annet salg av andeler i havvindprosjekter.

Samme år ble det investert for 15 milliarder, blant annet innen havvind og bioenergi.

Frem mot 2020 har selskapet planer om videre utbygging av havvindkapasitet, inkludert Hornsea 1, som i 2020 vil være verdens største havvindpark med en kapasitet på 1,2 gigawatt.

Ny rekord i fjor
I fjor satt Dong Energy og andre utbyggere av havvind ny rekord, etter at de besluttet byggingen av 11 nye havvindprosjekter med en samlet investering på 18,2 milliarder euro, ifølge bransjeorganisasjonen Wind Europe.

Over halvparten av investeringene skjer i Storbritannia, der selskaper som Statoil, Statkraft og Dong Energy har prosjekter. Deretter følger Danmark og Finland.

Statoil har prosjekter innen havvind i Storbritannia og Tyskland, og selskapet vurderer prosjekter utenfor Hawaii og California.

Kommentarer

kommentarer