Nyhetsartikkel

31 januar 2017

100 procent förnybart energisamhälle i Skåne

Simris, strax utanför Simrishamn i sydöstra Skåne, blir platsen för Sveriges första lokala energisystem som rent fysiskt är helt baserat på förnybar energi.

Med vindkraft, solceller, ett kraftfullt batteri och en reservgenerator som drivs med ett helt förnybart bränsle som backup, kommer hela det lilla samhället att bli koldioxidneutralt i sin elanvändning under en försöksperiod.

 

 

Vindkraftverk och solcellspark i Simris

Källa: E.ON

Under ett års tid har E.ON arbetet med att bygga det Lokala Energisystemet, LES, på en ö utanför Timrå. Men bygget av ett vindkraftverk överklagades av några fastighetsägare på ön och tillståndsprocessen har dragit ut på tiden.

– Vi har därför sedan en tid arbetat med en plan B där vi snabbt kan komma igång, säger Staffan Sjölander, projektledare för LES på E.ON.

– Valet föll på Simris i Simrishamns kommun. Här finns ett elnät som passar bra och här finns redan ett lagom stort vindkraftverk och en solcellspark som E.ON kommer att kunna nyttja under försöksperioden. Det kortar startsträckan betydligt. Bygglov för teknikbodar med mera, är också redan klart så vi kommer att vara igång redan nu till våren.

E.ON har bjudit in berörda kunder till ett möte för att beskriva projektet och vilka fördelar kunderna som vill engagera sig i sin energianvändning kan få genom projektet. Kunder som väljer att inte engagera sig, kommer inte att märka någon skillnad från hur det fungerar i dag.

E.ONs Lokala Energisystem innebär att ett begränsat område kan bli helt självförsörjande på förnybar energi. Principen är enkel: El kommer främst från vindkraftverket och solcellerna. När det inte blåser och det är mörkt ute kommer batterier att förse kunderna med el och i sista hand finns det ett reservkraftverk som kommer att drivas av ett helt förnybart bränsle. För att upprätthålla god elkvalitet kommer avancerad styr- och reglerteknik att styra de olika enheterna.

Källa: EON

Kommentarer

kommentarer