Nyhetsartikkel

30 januar 2017

Timeafregning for private lader fortsat vente på sig

Manglende afklaring af, hvordan årsafregnet solcelle-el skal håndteres i et marked med timeafregning, har længe udsat muligheden for timeafregning for privatkunder.

Sagen er endnu ikke nået til ministeren, men Dansk Energi håber på en hurtig sagsbehandling, så timeafregning for private kan blive en realitet fra midten af 2017.

De smarte elmålere med fjernaflæsning og timeopdeling i elforbruget giver mulighed for, at privatkunder kan købe strøm, når den er rigelig og billig og minimere forbruget, når den dyrest, hvilket typisk er, når vindmøllerne står stille, og solen ikke skinner. Et sådan fleksibelt forbrug med timeafregninger er grønt, miljøvenligt og økonomisk fordelagtigt.

Der skal dog være en markedsmodel for afregning og dataudveksling før, det kommer til at ske. Indtil videre har den markedsmodel ladet vente på sig, og nu synes Dansk Energi, at det er på tide, at der kommer en løsning. Det fortæller afdelingschef Kamilla Thingvad:

– Energistyrelsen meddelte i september 2015, at der blev arbejdet for en hurtig afklaring, men den planmæssige start af timeafregning for privatkunder i midten af 2016 blev ikke til noget. Vi håber fortsat på løsning, så vi kan komme i gang i midten af dette år, siger Kamilla Thingvad.

Udfordringen er, at der skal findes en model for de årsafregnede solcellekunder, inden timeafregningen kan indføres for privatkunder generelt. Solcelle-ejerne afregnes i dag én gang om året, hvor deres forbrug og produktion til nettet gøres op. Det er en god ordning for solcelle-ejerne, hvis deres forbrug og produktion går i nul, idet de så undgår afgifter og betaling af nettarif. Men for at systemet skal fungere smidigt og ubureaukratisk skal de årsnettoafregnede solcelleejere timeafregnes for selve strømmen.

Dansk Energi anbefaler derfor en løsning, hvor alle kunder timeafregnes – også solcelle-ejerne. Kamilla Thingvad siger:

– Med vores forslag vil solcelle-ejerne få samme timeafregning som alle andre kunder. De mister den fordelagtige årsafregning af energien og bevarer den lukrative årsafregning for den del af elregningen, som vedrører elafgiften. Det vil måske koste dem lidt, men det må være prisen for, at vi alle kan komme videre og få fuldt udbytte af de muligheder, som timeafregningen giver. Vi mener det er den rigtige og mest effektive løsning.

Alternativet er at fastholde årsafregning for solcelle-ejerne også for selve el-energien. Dette vil dog forudsætte, at der sættes et større bureaukratisk apparat i gang med dertil hørende omkostninger.

Kommentarer

kommentarer