Nyhetsartikkel

26 januar 2017

Enighed: El er en frelser, ikke en synder

I hvor høj grad kan el bidrage til, at Danmark når sine klimamål? Elektricitetens rolle på vejen mod et fossiluafhængigt samfund var omdrejningspunktet, da Dansk Energi tirsdag inviterede til årets første debatmøde i Energiens Hus.

Strøm til transport og varme bliver afgørende i rejsen mod et samfund uafhængigt af fossile brændsler, og el er dermed et afgørende svar på verdens klimaproblemer. Det var der bred enighed om blandt Klimarådet, den grønne tænketank CONCITO og Ea Energianalyse, der alle holdt på et debatmøde om elektrificering hos Dansk Energi tirsdag.

– Et nyt og øget elforbrug her og nu betyder, at der øges produktion på eksisterende kraftværker. Men vi tror ikke på, at den grønne omstilling går i stå i Danmark. Og det betyder, at nyt elforbrug over tid vil blive forsynet af ny produktion af vedvarende energi, sagde Hans Henrik Lindboe, der er partner i Ea Energianalyse.

Hvor hurtigt det vil gå med udbygningen af vedvarende energi i Danmark er i sagens natur et politisk spørgsmål. Og hele det politiske vindue, der netop er åbent nu og frem til det næste energiforlig kom til at præge debatten, efter Christian Ibsen, direktør i CONCITO, efterlyste en mere overordnet energipolitisk retning, der ikke fokuserer ensidigt på årstal og procenter. Om dagens tema sagde han:
– Elektrificering er et fuldstændig afgørende middel. Indtil vi fik ny regering har der ikke eksisteret officiel politik for det – men det gør der heldigvis nu, sagde Christian Ibsen, der brugte sin taletid til at efterlyse en mere sammenhængende energipolitisk debat i Folketinget, som understøtter en retning for den langsigtede omstilling af energisystemet.
Dansk Energi er på vej med en samlet analyse for, hvor meget elektrificering kan bidrage til målene, der hører under den ikke-kvoteomfattede sektor, ligesom organisationen også vil fremlægge et beregningsnotat, der ser nærmere på CO2-effekten af nyt elforbrug.

Kommentarer

kommentarer