Nyhetsartikkel

26 januar 2017

Elektroniske selvangivelser varmer 32.000 kvadrat

Selvangivelsens overgang fra papir til nett er mer miljøvennlig enn man skulle tro. Nå avsløres det at datamaskinvarmen fra produksjonen av Ola og Kari Nordmanns selvangivelser er nok til å holde et 32.000 kvadratmeter stort lagerbygg varmt, og sentrale aktører i energibransjen er meget imponert over bygget som ved hjelp av smarte løsninger kutter energiregningen med 89 %. 

Selvangivelsens overgang fra papir til nett er mer miljøvennlig enn man skulle tro. Nå avsløres det at datamaskinvarmen fra produksjonen av Ola og Kari Nordmanns selvangivelser er nok til å holde et 32.000 kvadratmeter stort lagerbygg varmt, og sentrale aktører i energibransjen er meget imponert over bygget som ved hjelp av smarte løsninger kutter energiregningen med 89 %.

– Når vi ser hva man får til med dette bygget, må vi nok justere energisparepotensialet – det er nok langt større enn det vi hittil har trodd!

Det sier Bellonas leder Frederic Hauge i en pressemelding, etter å ha vært på befaring på bygget som ligger sentralt på Østlandet. Skatteetaten ønsker ikke at den nøyaktige adressen skal være kjent. Det 32.000 kvadratmeter store lagerbygget blir totalrehabilitert for mer enn 200 millioner. Av dette investeres 50 millioner kroner direkte i ENØK-tiltak.

Bygget har et årsforbruk etter rehabilitering på 2,7 mill. kWh eller 2,2 mill. kr. Noe som gjør den årlige besparelsen i forhold til utgangspunktet til hele 12,8 mill. kWh eller 10,2 mill. kr.

Besparelsen til SOV 10 tilsvarer årsforbruket til om lag 640 norske boliger.

Fanger selvangivelsens spillvarme

–  Å redusere energiforbruket i eksisterende bygg er lønnsomt for samfunnet og for våre leietakere, men det er også en viktig miljøinnsats. Eiendomsmassen er en storforbruker av energi, og derfor har vi som eiendomsselskap et stort ansvar for å redusere forbruket og dermed også miljøbelastningen. Det vi nå får til med dette bygget ønsker vi at skal være til et forbilde for andre, fordi det viser at det er mulig å komme langt ned i energiforbruk også i eldre bygg, sier Peter Groth, adm. dir. i Aspelin Ramm Gruppen.

Et av byggets viktige ENØK-tiltak er etableringen av et spillvarmeanlegg som gjør det mulig for det 32.000 kvadratmeter store bygget å nyttiggjøre overskuddsvarme fra et av Skatteetatens datasenter til oppvarming.

Datamaskinene i senteret produserer i disse dager ekstra mye varme i forbindelse med produksjonen av selvangivelser.  Varmegjenvinning er et av mange viktige miljøtiltak hos Skatteetaten, forklarer prosjektleder Svein Riise.

– I etatens regnskap står den nye datahallen for 5 % av Skatteetatens samlede CO2 utslipp. Som et resultat av samarbeidet om den smarte energiløsningen på Veitvet nyttiggjøres varmeoverskuddet fra anlegget som nærvarme, i istedenfor at det går til spille. Med andre ord er dette et meget viktig miljøtiltak for Skattedirektoratet. 

Et ENØK-prosjekt til etterfølgelse

Direktør i Enova Nils Kristian Nakstad kaller SOV10 et forbildeprosjekt til etterfølgelse.

– Det er 32 millioner kvadratmeter bygg av denne typen i Norge hvor energiforbruket er høyt. Vi i ENOVA er redde for at man skal gå glipp av energisparepotensialet når man pusser opp disse. I så måte er dette bygget et forbildeprosjekt, fordi det viser hva man kan få til når man rehabiliterer et bygg. Resultatene i dette prosjektet er formidable. Det er en kunnskap og en erfaring vi er opptatt av at spres. Norge kan spare mye mer.

Illustrasjon som viser energiløsningene og besparelsene. (Illustrasjon: Aspelin Ramm Eiendom AS)

 

Fakta:
-Er totalrehabilitert for mer enn 200 millioner. Av dette investeres 50 millioner kroner direkte i ENØK-tiltak.
-Årsforbruk før rehabilitering var ca. 15,5 mill. kWh eller 12,4 mill. Estimert årsforbruk etter rehabilitering er på 2,7 mill. kWh eller 2,2 mill. kr. Den årlige besparelsen blir dermed på hele 12,8 mill. kWh eller 10,2 mill. kr. – noe som er tilsvarende årsforbruket til 640 norske boliger.
– I tillegg kommer en anslått årlig energibesparelse på 1 mill. kWh gjennom spillvarmeanlegget som gjenvinner varmen fra datahallen til Skatteetaten. Noe som medfører at den totale rehabiliteringen av bygget sammen med den lokale energiløsningen kutter energiforbruket med hele 89 %.

Kommentarer

kommentarer