Nyhetsartikkel

26 januar 2017

Diskuterte fornybarfremtiden med energiministeren

Et strømmarked og en fornybarnæring i endring, betydningen av nordisk samarbeid for påvirkning av EU-regelverk, og vannkraft som Norges største grønne konkurransefortrinn, sto på dagsorden da Energi Norge nylig møtte olje- og energiminister Terje Søviknes.

Energi Norges ledelse møtte 20. januar Norges nye olje- og energiminister, Terje Søviknes, for å diskutere politiske saker som opptar fornybarnæringen. I den forbindelse ble blant annet Energimeldingen fra 2016 fremhevet som et godt utgangspunkt for videre arbeid med den norske fornybarpolitikken, skriver Energi Norge på sne nettsider.

– Meldingen stadfestet at vannkraften vil være ryggraden i fremtidens norske kraftforsyning, men at det samtidig er et stort behov for rehabilitering av eksisterende kraftverk. Med en riktig politikk for vannkraften i årene som kommer, er potensialet for vekst og utslippsfri verdiskaping stort, understreket administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Skattekutt på vannkraft
Det ble blant annet pekt på at Sverige – som det er naturlig å sammenlikne seg med – nylig besluttet å kutte sin særskatt på vannkraft med fem milliarder kroner.

– Hvis vi vil bevare og videreutvikle vårt største, grønne konkurransefortrinn, må skatter og rammebetingelsene legge til rette for nettopp dette, sa Ulseth.

Han understreket at vårt overskudd av fornybar vannkraft, gjør Norge til en optimal lokasjon for utslippsfri, kraftkrevende industri.

– Dette burde fremheves også politisk. Grønne datasentre er bare ett eksempel på ny, grønn industrivirksomhet som kan skape positive ringvirkninger og vekstmuligheter for Norge fremover, påpekte Ulseth.

Én nordisk stemme
Energi Norge fremhevet også EUs avgjørende rolle for utviklingen i norsk fornybarnæring. Innenfor områdene klima- og fornybarpolitikk, vannmiljø og det felleseuropeiske kraftmarkedet, påvirkes den norske kraftnæringen daglig av regelverk med opphav i EU.

– Av denne grunn er det viktig at både myndighetene og bransjen selv jobber aktivt mot Brussel og Europa. Energi Norge gjør nettopp dette via det fellesnordiske energikontoret i Brussel, Nordenergi og Eurelectric, men det er samtidig viktig at norske myndigheter deltar aktivt i påvirkningen av EUs regelverk, understreket Ulseth.

For øyeblikket er det EU-kommisjonens «Vinterpakke» som er av størst betydning for norske energiinteresser.

– Vårt viktigste budskap til olje- og energiministeren er at Vinterpakken kommer til å ha stor innvirkning på det norske og nordiske kraftmarkedet. Norden er en foregangsregion i det europeiske kraftmarkedet, og vi er derfor opptatt av at det gode, nordiske samarbeidet – også på myndighetssiden – utnyttes til å snakke med én nordisk stemme i de europeiske prosessene, sa Ulseth.

Strømnett i endring
Strømmen har en stadig viktigere samfunnsrolle i takt med elektrifiseringen av nye samfunnssektorer, og utviklingen av strømnettet var derfor også et sentralt tema i møtet med statsråd Søviknes.

– Lading av elbiler er bare begynnelsen, og vi står overfor store nettinvesteringer i årene som kommer. Samtidig åpner smarte strømmålere og innføring av felles elhub for stadig mer aktiv styring av – og innsikt i – strømbruken. Dette skaper også forventninger til nettselskapenes innovasjon og nye tjenester. Desto viktigere at myndighetene og fornybarnæringen har et felles bilde av de mulighetene og utfordringene disse teknologisprangene representerer, sier Ulseth.

Den nye olje- og energiministeren nikket gjenkjennende til en stadig mer elektrifisert hverdag, og kvitterte med å omtale sin egen strømavhengighet i en hilsen til norske strømkunder i anledning Strømmens dag (se under).

Kilde: Energi Norge

 

Kommentarer

kommentarer