Nyhetsartikkel

23 januar 2017

Grøn omstilling koster nye investeringer i elnettet

Flere og flere vindmøller skyder op, og private får installeret stadig flere solceller på de danske hustage. Den grønne omstilling vender også elnettet på hovedet.

Derfor oplever en række selskaber, at de har flere nye, udækkede omkostninger til grøn omstilling.

Den grønne omstilling buldrer derud af, og med husstandsvindmøller og solceller på tusindvis af danske tage løber strømmen flere veje, og distributionsnettet er nogle gange mere transmission end distribution. De nyeste tal fra Dansk Energi viser, at lige under halvdelen af den danske energiproduktion nu er decentral fra hovedsagelig solceller og vindmøller.

Det kræver nye komponenter og løsninger i elnettet.  I en rundspørge foretaget blandt 21 netselskaber som dækker ¾ dele af de danske elkunder, svarer 6 netselskaber, at de har udækkede omkostninger til den grønne omstilling. Det Nordjyske selskab NOE er et at de selskaber, som skal håndtere en betydelig andel decentral produktion i deres net.

Ifølge netchef Per Kristensen er det ikke uden betydelige udfordringer:

– Vi har store udfordringer med at finde ”rum” til de øgede omkostninger og investeringer i nettet, som følger af mere vedvarende energi. Den nuværende indtægtsramme er fra en anden tid og tager ikke hensyn til de store solcelle- og vindmølleparker, som findes i vores netområde.

De danske netselskaber investerer i øjeblikket 2,2 mia. kroner årligt i infrastruktur og sørger for, at danskerne har strøm i kontakten 99,99 procent af tiden. Dansk Energi efterlyser, at den omfattende regulering af elnettet følger med forandringerne, så danskerne ikke mærker forandrin-ger i kvaliteten trods forandringerne.

– De danske elkunder forventer, med rette, forsat et elnet i verdensklasse med upåklagelig kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. Det er selskaberne med på at levere, men det kræver en regulering der tager højde for omkostningerne ved den grønne omstilling, og som også tager højde for, at selskaberne påvirkes forskelligt afhængig af, hvor i landet de ligger, forklarer Anders Stouge, Vicedirektør i Dansk Energi.

Den nuværende regulering tager ikke i høj nok grad hensyn til, at omkostningerne til den grønne omstilling ikke er ligeligt fordelt selskaberne imellem. Og det er selvom, at hele den danske befolkning nyder godt af den grønne omstilling. Netselskaber, som hovedsageligt opererer i byzone med få solceller og vindmøller, har langt mindre udfordringer, end netselskaber på landet med store afstande og en stor andel af vedvarende energi i produktionen.

Der findes en udligningsordning på området, men det er ifølge Per Kristensen langt fra nok:

– Udligningsordningen giver os mulighed for at få rene investeringsomkostninger til håndteringen af ny vindkapacitet dækket, men dækning til drift og vedligehold må vi selv finde. Det kan være svært at følge med, når vindproduktionen i vores område overstiger forbruget med en faktor 8-10 stykker, siger Per Kristensen.

Per Kristensen efterlyser derfor en samlet og mere retfærdig model:

– Vi er bestemt ikke modstandere af den grønne omstilling, men politikerne må anerkende, at omstillingen ikke er gratis, og reguleringen skal tage højde for forskellen på omkostningerne selskaberne i mellem, afslutter Per Kristensen.

En ny elforsyningslov er i øjeblikket i høring og forventes fremsat i folketinget i slutningen af medio marts.

Kilde:Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer