Nyhetsartikkel

16 januar 2017

Ny energi til Tradebroker

Tradebroker, Norges ledende innkjøpsorganisasjonen for store bedrifter, har valgt LOS Energy som samarbeidspartner og leverandør av strøm- og forvaltningstjenester til sine medlemmer for en treårsperiode fra 1. januar 2017.

Medlemsbedriftene i Tradebroker som bruker avtalen, representerer i dag et volum på ca.750 GWh årlig. Dette tilsvarer et forbruk til nærmere 47.000 husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk på 16.000 kWh pr år.

– Rundt halvparten av våre 52 medlemmer i innkjøpssamarbeidet er inne på vår strømavtale i dag. Forbruksprofilen på de deltakende bedriftene varierer mellom 10 og 300 GWh i året. Medlemslisten består av store konsern, som samlet representerer cirka 2000 brukersteder og 120.000 ansatte, sier Terje Fagervik, daglig leder i Tradebroker.

Styrker posisjonen
– Vi har hatt et nært og godt samarbeid med Tradebroker gjennom flere år, og vi er svært glad for at vi på nytt velges som samarbeidspartner. Ekstra hyggelig er det at vi i evalueringen av de ulike tilbyderne som var med i konkurransen scorer best på kvalitet knyttet til leveransen, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS. Avtalen befester selskapets posisjon som den ledende kraftleverandøren til bedriftsmarkedet i Norge.

Fornøyd med avtalen
LOS Energy har hatt avtale med Tradebroker siden 2006, og Terje Fagervik er svært godt fornøyd med at samarbeidet fortsetter i tre nye år.

– Utover gode betingelser, oppnår medlemmene våre betydelige besparelser i form av reduserte prosesskostnader og frigjorte ressurser. Tradebroker har som forretningsidé å tilby konkurransedyktige avtaler overfor sine medlemmer, og strøm er et av områdene vi vet våre medlemsbedrifter er opptatt av å redusere kostnadene på, sier Fagervik, som nå vil markedsføre den nye avtalen inn mot sine medlemsbedrifter.

Vokser i Norden
LOS Energy har nylig kjøpt det svenske selskapet Telge Kraft, og dermed styrket posisjonen i det nordiske kraftmarkedet. Begge selskaper fokuserer på nordiske bedriftskunder med et visst volum, og Telge Kraft hadde en portefølje med mange kjente virksomheter og attraktive nordiske kunder. Gjennom oppkjøpet i Sverige har LOS Energy styrket sin tilstedeværelse i Sverige, som er det sterkeste markedet utenfor Norge, med over 10 TWh. Etter oppkjøpet kontrollerer LOS Energy nå tilsammen kraftleveranser på mer enn 20 TWh i Norden.

Om LOS Energy

  • LOS AS eier og driver de to merkevarene LOS Energy og LOS som opererer i hhv bedrifts- og privatmarkedet i Norden og Norge.
  • Etter kjøpet av Telge Kraft har selskapet ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Dette gjør LOS Energy til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet, og en av de ledende aktørene i Norden.
  • Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med hovedkontor i Kristiansand og kontorer i Oslo, Södertälje, Gøteborg og Arendal.

 

 

Kommentarer

kommentarer