Nyhetsartikkel

16 januar 2017

Vil fjerne kapitalkrav for pensjonskasser

Strenge særnorske begrensninger for plassering av midler fra pensjonskasser og livselskaper hindrer nødvendig kapitaltilgang til fornybarnæringen og bør derfor fjernes, mener Energi Norge.

Det fremkommer i høringssvaret til Finansdepartementets forslag til nye kapitalkrav for pensjonskasser.

Norge har i dag strengere regler for plassering av midler fra pensjonskasser og livselskaper enn andre land – med en begrensning på 15 prosent til investering i såkalt «forsikringsfremmed virksomhet». Dette er en begrensning som flere fagmiljøer – inkludert en utredning advokatfirmaet Thommessen har gjennomført for Energi Norge og Finans Norge – mener er i strid med Solvens II og dermed Norges EØS-forpliktelser.

Energi Norge mener norske aktører må gis likeverdige konkurransevilkår med utenlandske pensjonskasser og livselskaper.

– Fornybarnæringen står foran store investeringer de nærmeste årene, særlig innenfor nettanlegg. I denne prosessen vil det være viktig for næringen å ha tilgang på kapital fra flere kilder, og nettanlegg er infrastruktur som egner seg godt for pensjonskassers og livselskapers investeringer, sier næringspolitisk rådgiver Ingvar Solberg i Energi Norge.

Energi Norge har også tidligere tatt opp dette temaet med Finansdepartementet og anmodet om at denne 15 prosent begrensningen fjernes. (LINK)

Bør revurdere standpunkt
Finanstilsynet foreslår også i høringsdokumentet at en ny kategori for infrastrukturinvesteringer som vil gi et lavere kapitalkrav hvis de tilfredsstiller visse kriterier, ikke tas inn i det nye pensjonskasseregelverket nå.

Energi Norge ber Finansdepartementet revurdere dette standpunktet.

  1. Høringssvar: Kapitalkrav for pensjonskasser

    Les Energi Norges høringssvar til Finansdepartementets forslag til nye kapitalkrav for pensjonskasser (januar 2017).

Kommentarer

kommentarer