Nyhetsartikkel

09 januar 2017

Oversikt over konkurranseutsatte innkjøp

Energi Norge har oppdatert oversikten over hvilke typer konserninterne anskaffelser til nettvirksomhet som må konkurranseutsettes etter at regelverket for konserninterne innkjøp trådte i kraft 1. juli 2016.

Oversikt over konkurranseutsatte innkjøp
Etterhvert som energiselskapene implementerer selskapsmessig og funksjonelt skille i tråd med endringer i Energiloven, vil NVEs regelverk for konserninterne innkjøp gjelde alle nettselskaper. Energi Norge har derfor fått oppdatert sitt notat utarbeidet av Thommessen, med oversikt over krav til konkurranseutsetting.

– Etter det nye regelverket må i prinsippet «alt» konkurranseutsettes, og notatet forsøker å klargjøre hvordan regelverket skal fortolkes og vil være til nytte for nettselskaper, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Han presiserer at dokumentet kun gir en oversikt over konserninterne anskaffelser til nettvirksomheter som må konkurranseutsettes i henhold til både forsyningsforskriften og kontrollforskriften.

– Det gjelder altså ikke anskaffelser fra nettvirksomheter, sier han.

Gjenstår avklaring
Fortsatt gjenstår avklaring på en rekke viktige problemstillinger. Dette gjelder blant annet samarbeid mellom nettselskaper og salg av overskuddskapasitet fra nettselskapene. For sistnevnte vil det etter hvert komme en forskrift fra Olje- og energidepartementet.

– En kan spørre om dette bør tillates i perioder med lite nettoppgaver og så lenge det skjer på markedsmessige eller armlengdes vilkår, sier Svartsund.

  1. Notat: Krav om konkurranseutsetting for anskaffelser til nettvirksomhet

    Les Energi Norges oversikt over krav om  konkurranseutsetting for anskaffelser til nettvirksomhet (desember 2016).

Kommentarer

kommentarer