Nyhetsartikkel

08 januar 2017

Fornybar- og digitalselskap sammen om nye løsninger

NTE og Kongsberg Digital har inngått et samarbeid der stabil fornybar kraftforsyning koples sammen med innovative digitale tjenester. – Fremtidens behov krever løsninger vi ikke kan skape alene.

Uttalelsen kom fra NTEs konserndirektør for organisasjon og utvikling, Eli Ystad, på NHOs årskonferanse torsdag, der de to selskapene presenterte sitt nye samarbeid.

– All norsk kraftproduksjon er fornybar og fornybar energi er ett av de viktigste norske bidragene til klimaløsningen. Men fremtidens behov krever løsninger vi ikke kan skape alene. Det vil bli viktigere å samarbeide på tvers av bransjer og derfor har NTE nylig inngått et samarbeid med Kongsberg Digital, sa Ystad da hun stod på scenen i Oslo Spektrum sammen med administrerende direktør Hege Skryseth i Kongsberg Digital.

«Made in Norway»
Årets NHO-konferanse med tittelen «Made in Norway» hadde som mål å løfte frem bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp.

– Sammen vil vi utvikle løsninger som kan gjøre et norsk fornybarselskap i stand til å møte både kundenes fremtidige krav og nye konkurrenter. I dette ligger en erkjennelse av at bransjen må se utenfor seg selv for å finne løsninger når fremtidens energisystem utvikles, sa Ystad med referanse til samarbeidet med Kongsberg Digital.

Hun pekte på at den pågående utrullingen av smarte strømmålere i alle norske husstander raskt vil åpne for nye innovasjonsmuligheter, både for kraftselskaper og digitale tjenestetilbydere. Utstyr blir smartere og kan koples til internett.

 

– Derfor kan vi ikke avslutte vår leveranse i sikringsskapet. Vi må bli med på å tilby tjenester i det moderne hjemmet. Men myndighetene må forstå det som skjer og endre rammevilkårene slik at vi fullt ut kan delta i konkurransen. Ellers risikerer vi å forbli en råvareleverandør som taper mot de internasjonale gigantene innenfor det digitale, understreket Ystad.

Konkurransefortrinn
Norge har hele 82 TWh med lagringskapasitet i vannmagasiner, tilsvarende rundt halvparten av den totale magasinkapasiteten i Europa.

Dette er muligens vårt viktigste konkurransefortrinn på terskelen til et grønt skifte, konkluderte Ystad.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer