Sentralnettet kan sammenlignes med motorveier, og sørger for at strøm transporteres effektivt fra en region til en annen. Denne delen av strømnettet var tidligere eid og driftet av Lyse Elnett, men i 2013 ble det overtatt av Lyse Sentralnett, et selskap der både Lyse Elnett og Statnett var eier. Lyse Elnett har fram til nyttår driftet anlegget, men nå overtar altså Statnett.

Hovedårsaken til endring i eierskapet er EU-direktiv som setter krav til hvem som kan eie sentralnettet.

Transformatorstasjonene som er en del av sentralnettet er Stølaheia i Stavanger, Stokkeland i Sandnes, Bærheim på Forus, Kjelland ved Egersund og Moen i Lysebotn. Lyse Elnett har fortsatt anlegg i de samme transformatorstasjonene, og eier kontrollbyggene. Statnett eier og drifter om lag 11.000 kilometer sentralnett og 150 stasjoner i Norge, i tillegg til forbindelser til Russland, Finland, Sverige, Danmark og Nederland. Statnett har etablert seg med et kontor i Sandnes, med ansatte både innen drift og nye prosjekter i regionen.

-Siden avtalen mellom selskapene ble inngått har målet hele tiden vært at Statnett skulle overta. Vi har samarbeidet tett med Lyse, og de har i en overgangsfase hatt ansvaret for drift og vedlikehold av anleggene. Vi er svært glade for det gode samarbeidet og vil også i framtiden ha en tett dialog med Lyse om driften av kraftnettet i regionen, sier Arnfinn Granheim direktør og leder for Driftsområde Sør i Statnett.