Nyhetsartikkel

02 januar 2017

Nye regler om realkredit kan sætte fart på landsbyernes internet

Folketinget har vedtatt en lov, der ændrer reglerne for realkreditbelåning og giver teleselskaber adgang til billig finansiering af digital infrastruktur. Det kan føre til bedre bredbånd til borgere og virksomheder i landdistrikterne, hvis markedet tager de nye muligheder til sig.

Loven kan dermed være med til at styrke sammenhængskraften i samfundet, mener Dansk Energi, som har deltaget i forberedelsen af loven.

Dansk Energi | Nye regler om realkredit kan sætte fart på landsbyernes internet

Folketinget vedtager i dag en lov, som gør det muligt at realkreditbelåne digital infrastruktur som mobilmaster og bredbåndsnet. Fra 1. januar 2017 kan teleselskaber få glæde af de nye lånemuligheder, som giver adgang til at få finansieret alle de kapitaltunge dele af deres infrastruktur som telecentraler og ledningsnet.

Regeringens beregninger viser, at der vil være en rentebesparelse på 225 millioner kroner om året ved en fuld indfasning af muligheden for realkreditfinansiering af et samlet telenet med en værdi på 25 milliarder kroner.

Det kan gøre flere investeringer i digital infrastruktur rentable, og Dansk Energi hilser derfor loven velkommen:

– Realkreditfinansiering er et vigtigt finansieringsinstrument, som kan understøtte de milliardinvesteringer, som blandt andet fibernetselskaber lægger i udbredelsen af digital infrastruktur. Jeg håber derfor, at vi kommer til at se realkreditprodukter, som giver betydelige fordele, og som dermed vil gøre flere investeringer i fibernettet rentable – også i de mere tyndtbefolkede områder. Det vil være med til at reducere den digitale kløft mellem by og land, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

Den nye lov skaber mulighed for, at realkreditinstitutterne kan øge deres forretningsomfang. Dansk Energi ser det derfor som vigtigt, at realkreditinstitutter vil udnytte de nye forretningsmuligheder inden for digital infrastruktur:

– Det er vigtigt at, alle realkreditinstitutter får øjnene op for denne forretningsmulighed og kommer ind i kampen, så konkurrencen om kunderne skærpes, og kunderne derved sikres de bedste finansielle produkter, siger Anders Stouge.

Loven skal i sidste ende sikre, at flere danskere kan få adgang til højhastighedsbredbånd. En kortlægning fra Energistyrelsen har vist, at 335.000 adresser i Danmark i dag kun kan få bredbånd med så lave hastigheder som 5/1 Mbit/s (download/upload) eller 10/2 Mbit/s (download/upload).

De nye regler om realkreditfinansiering af digital infrastruktur træder i kraft fra den 1. januar 2017.

Kommentarer

kommentarer