Nyhetsartikkel

20 desember 2016

Vattenfall har skrællet 1,5 mia. af Danmarks PSO-udgifter

Energistyrelsen har opdateret sin PSO-fremskrivning med de nyeste rekordpriser på havvind. PSO-udgifterne bliver samlet set 1,6 mia. kr. mindre i 2025.

Vattensfalls vindende bud på det kystnære udbud og Kriegers Flak var så lave, at Danmarks samlede PSO-udgifter kan nedskrives med et milliardbeløb.

Det fremgår af den seneste melding fra Energistyrelsen, der har opdateret sin PSO-fremskrivning fra august.

Den nye PSO-fremskrivning indregner besparelser i forbindelse med PSO-aftalen i form af nedsættelse af balanceringsgodtgørelse for vindkraft til 1,3 øre/kWh.Vattensfalls vinderbud på kystnære havvindmølleparker lød på 47,5 øre/kWh, mens virksomhedens budpris for havvindmølleparken ved Kriegers Flak lød på 37,2 øre/kWh.Sammen med annulleringen af en resterende pulje til forsøgsmøller på 22 MW når styrelsen frem til, at PSO-udgifterne vil blive 1,6 mia. kr. lavere i 2025 end skønnet i Energistyrelsens august-fremskrivning.

Langt hovedparten – 1,451 mia. kr. – er besparelser på havvind. Landvind burde også følge med i prisnedturen, men Energistyrelsen er yderst varsom med at fremskrive lave priser her.

Styrelsen forventer ganske enkelt ikke, at der kommer ret mange nye vindmøller på landjorden i de kommende år:

«Støtten til landvind er beregnet på baggrund af den forventede udbygning, der blev lagt til grund for Basisfremskrivningen 2015. Udviklingen er skønnet ud fra en forudsætning om, at den gældende støtteordning fortsætter, og fremskrivningen er derfor et udtryk for de forventede omkostninger, hvis dette var tilfældet. Den nuværende ordning lukkes dog i 2018 og det er endnu ikke besluttet hvilken type støttemodel der evt. kommer i stedet for,» hedder det i en melding fra Eneristyrelsen. 

Kommentarer

kommentarer