Nyhetsartikkel

20 november 2016

Bygger vindpark i Rogaland for 2,5 milliarder kroner

Norsk Vind Energi har bekreftet til Statnett at de vil bygge ny vindpark i Rogaland.

– Vi vil bygge 73 turbiner, og investere cirka 2,5 milliarder kroner, sier prosjektdirektør Tor Ivar Slettemoen i Norsk Vind Energi til Sysla.

For at vindparken skal bli noe av, må Statnett bygge ut en transformatorstasjon som kan knytte vindparken til nettet.

Byggestart til neste år
Trafostasjonen er beregnet å koste mellom 530 og 620 millioner kroner, og investeringsbeslutningen ble tatt i sommer. Forutsetningen var at det blir bygget ut vindkraft på minimum 203 MW, som er litt mindre enn halvparten av den mengden det er gitt konsesjon til.

Norsk Vind Energi har nå varslet at de vil bygge ut en vindpark med en kapasitet på 260 MW.

Statnett vil derfor arbeide videre fram mot å fatte en beslutning i februar om å starte opp byggingen av Bjerkreim transformatorstasjon, som planlagt.

– Forutsetningene er til stede for at det blir noe av, sier prosjektleder Arnhild Støvik i Statnett.

Ferdig i 2019
Byggingen av vindparken vil starte ganske raskt etter det.

– Planen er i løpet av første halvår neste år, sier  Slettemoen.

Denne uken starter arbeidet med vei inn til området, slik at Statnett kan komme til med anleggsmaskiner.

Om alt går etter planen, vil vindparken stå ferdig i juli 2019.

Nesten like mye som til nye oljefelt
Med denne utbyggingen er det nå vedtatt nye vindparker for 18,75 milliarder kroner i Norge i år. I tillegg kommer Fortums utbygging av to vindparker hvor investeringssummen ikke er kjent.

Til sammenligning er det levert inn plan for drift- og utvikling av nye oljefelt på norsk sokkel for 20 milliarder kroner hittil i år, med ett felt til på vei før nyttår.

Endelig konsesjon i 2012
Bjerkreim vindpark fikk konsesjon fra NVE i 2009, men avgjørelsen ble innklaget til Olje- og Energidepartementet.

Blant klagerne var blant andre Naturvernforbundet, Forum for natur og friluftsliv og Turistforeningen i Stavanger.

I 2012 ble det klart at Departementet opprettholdt vedtaket fra NVE.

Bjerkreim_Kart_TINY-ID-2142ebbc-e4db-4caa-ed14-46d07659fba3

Syvende prosjekt i år
Det er bare noen uker siden forrige vindpark ble besluttet bygget i Rogaland.

Da var det Svåheia vindpark i Eigersund som startet byggearbeidene. 

Til sammen er det foretatt investeringsbeslutning for syv vindprosjekt (om man regner Fosen-utbyggingen som ett prosjekt) i Norge i år.

Sysla har tidligere skrevet at 2 av 3 norske vindselskap tapte penger i 2015. 

Bransjeforeningen Norwea mener at ny teknologi gjør forutsetningene mye bedre for parkene som bygges i dag.

 

FAKTA

Bjerkreim vindpark

  • Består av tre vindkraftprosjekt, Norsk Vind Skinansfjellet AS, Gravdal Vindkraftverk AS og Bjerkreim Vind AS.
  • Norsk Vind Energi kjøpte Bjerkreim Vind fra  Agder Energi, Dalane Energi AS og Lyse Produksjon AS og Gravdal Vindkraftverk fra Fred Olsen Renewables i januar 2016
  • Ligger i Bjerkreim og Hå kommune i Rogaland

Kommentarer

kommentarer