Nyhetsartikkel

07 november 2016

Ressursgrunnlaget for nordisk kraftproduksjon ble svekket i tredje kvartal

Etter å ha gått inn i tredje kvartal med normale magasinnivåer, har den nordiske ressurssituasjonen svekket seg.

– Ikke minst som følge av svak ressurssituasjon i Sverige, er det Nordiske magasinunderskuddet 5,3 TWh under normalen ved utgangen av tredje kvartal, sier NVE-sjef Per Sanderud.

Månedsmiddelavvik nedbør for oktober
Du kan lese kvartalsrapporten for tredje kvartal her.

I oktober har ressurssituasjonen blitt ytterligere svekket. Det kom meget lite nedbør i Norge, hele 8,6 TWh mindre enn normalen for oktober. Det hydrologiske underskuddet i Norge i utgangen av oktober er 11,3 TWh, som også inkluderer snø, mark- og grunnvann. Også i Sverige har den hydrologiske balansen svekket seg vesentlig i oktober.

Lav magasinfylling i Midt-Norge i uke 43
I Midt-Norge er ressurssituasjonen noe knappere enn i resten av landet i slutten av uke 43. Samtidig medvirket arbeid på kraftlinjer mellom Nord-Norge og Midt-Norge til lavere importkapasitet inn til området. Til sammen bidro dette til relativt store prisforskjeller mellom Midt-Norge og de andre norske elspotområdene.
Månedsmiddelavvik nedbør for oktober

I forrige uke gikk magasinfyllingen i Midt-Norge ned til 0,8 prosent over historisk minimum (2002-2015).

– I Midt-Norge har det kommet betydelig mindre nedbør enn normalt, forklarer Per Sanderud.  Den lave fyllingsgraden gjør at landsdelen er mer avhengig av import enn i et normalår.

Du kan lese kraftsituasjonen for uke 43 her.

 

Kommentarer

kommentarer