Nyhetsartikkel

06 november 2016

Energispareindsatsen kræver politisk afklaring

Nye tal fra Energitilsynet viser, at omkostningerne til energispareindsatsen fortsat er stigende. Niveauet for 2015 topper det politisk accepterede omkostningsniveau, som blev aftalt med energiaftalen fra 2012.

 

Derfor er det tid til, at politikerne tager stilling til, hvilket mål energiselskaberne skal styre efter, mener Dansk Energi.

Elnet-, naturgas-, og fjernvarmeselskabernes omkostninger til at opfylde energispareforpligtelsen udgjorde i 2015 samlet set 1,55 milliarder kroner svarende til 49,6 øre pr. kWh realiseret besparelse. Det er en stigning på 18 procent i forhold til omkostningsniveauet i 2014. Dermed har de samlede omkostninger til energispareindsatsen oversteget det politisk fastsatte loft for omkostningsniveauet på 44,3 øre/kWh, der blev aftalt i forbindelse med energiaftalen fra 2012.

De stigende omkostninger hænger sammen med, at de lavest hængende frugter er plukket, og samtidig har usikre vilkår for energispareindsatsen efter 2015 medvirket til at øge usikkerheden i markedet.

– Derfor har vi også af flere omgange orienteret ministeren og politikerne om, at omkostningerne ville stige markant, hvis de store energisparemål skal nås. Samtidig har vi efterlyst en afklaring af, om politikerne vil styre efter mål eller omkostninger. Det er beklageligt, at der endnu ikke er en afklaring af rammerne for energispareindsatsen i indeværende periode. Vi har forståelse for, at energispareindsatsen er blevet en del af langt større forhandlinger, men alligevel vil vi opfordre til, at politikerne snarest tager stilling til selskabernes indsats fra 2016, siger Kamilla Thingvad, afdelingschef for detailmarked og energieffektivitet i Dansk Energi.

Kommentarer

kommentarer