Nyhetsartikkel

24 oktober 2016

Går på en skattemell i 2017

Nore og Uvdal kommune mister 14, 6 millioner kroner i eiendomsskatt fra kraftverkene i 2017.

Det utgjør en nedgang på om lag 40 % sammenlignet med 2016, skriver Nore og Uvdal kommune i en pressemelding.

Tall fra landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK), som er en medlemsorganisasjon for kommuner som er vertskap for vannkraftutbygging, viser at det ikke bare er Nore og Uvdal kommune som går på en «skattesmell» i 2017.

Kraftkommuner over hele landet får nå kjenne virkningene av lavere kraftpriser de senere årene. Nore og Uvdal kommune har lenge vært klar over at eiendomsskatten på kraftverk ville bli lavere i 2017 enn for inneværende år, og har satt i gang et større omstillingsprosjekt for å sikre balanse i økonomien.

Rådmann i Nore og Uvdal, Rune Antonsen, forteller i pressemeldingen at de tallene som nå foreligger innebærer en vesentlig forverring av situasjonen og gjør det mer krevende å få balanse i budsjettet for 2017 og årene fremover enn det kommunen så langt har lagt til grunn. Rådmannen legger fram sitt budsjettforslag 7. november.

Kommentarer

kommentarer