NVEs rapport Avbrotsstatistikk 2015 viser at små nettselskap ikke kommer dårligere ut på statistikken enn større nettselskaper. Tvert imot: Ni av de ti mest pålitelige nettselskapene har i gjennomsnitt færre enn 5000 kunder. I snitt hadde disse leverandørene 0,7 avbrudd per kunde i 2015.

«Antakelsen om at små nettselskap er mindre pålitelige enn de store er feilaktig. Dette illustreres av NVEs statistikk», sier Asle Strand, fagleder i KS Bedrift Energi.

Bare ett stort nettselskap – Hafslund Nett med nær 690.000 kunder – kom seg inn på listen over de ti mest pålitelige nettselskapene i Norge, med ett avbrudd per kunde i 2015.

Kilde: KS Bedrift