Nyhetsartikkel

17 oktober 2016

Fremmet fornybarnæringen i Finanskomiteen

I høringen i Finanskomiteen påpekte Energi Norge den oppsiktsvekkende skatteskjerpelsen for vannkraft i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Administrerende direktør, Oluf Ulseth, viste til vannkraftens sentrale rolle i omleggingen til et lavutslippssamfunn og understreket at vannkraften må med i det grønne skatteskiftet.

– Dagens skatteregime, og regjeringens foreslåtte endringer, betyr i praksis at grønn verdiskapning blir satt på vent. Det er et stort potensial og behov for investeringer i vannkraften, som gir muligheter for ny, grønn verdiskapning og nye arbeidsplasser, sa Ulseth.

Internasjonalt konkurranseutsatt
Investeringer i fornybar energi er internasjonalt konkurranseutsatte, noe som kan sees tydelig i at majoriteten av de siste års vannkraftinvesteringer har gått til Sverige snarere enn til Norge. Når Sverige nylig har vedtatt å senke sin vannkraftbeskatning vil konkurransen bli enda hardere.

– Vi har i Norge mange samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter som med dagens skatteregime ikke blir realisert. Imidlertid vil flere av disse investeringene kunne bli utløst av en økning i skjermingsfradraget i grunnrenteskatten, sier Ulseth.

Energi Norge overleverte tidligere i uken et opprop om vannkraftens skattevilkår til finanskomiteen på Stortinget. Brevet er signert av en rekke industri- og kraftorganisasjoner, samt WWF.

Avslutningsvis viste Ulseth til brevet som ble overrakt Finanskomiteen ved Terje Breivik (V) på Norsk Industri og Energi Norges felles frokostseminar tidligere i uken. Brevet var signert av Norsk Industri, Energi Norge, NELFO, EL og IT Forbundet, Water Valley, Defo, Kraftfylka og WWF.

Får støtte
I sitt høringsinnspill til Finanskomiteen tidligere denne uken uttalte også administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund om beskatningen av fornybar energi.
– I et klimaperspektiv er det et tankekors at man på terskelen til et grønt skifte velger å øke beskatningen av fornybar energi ved å øke kraftverksbeskatningen. NHO mener det er grunn til å se nærmere på innretningen av kraftverksbeskatningen i lys av dette, sa Skogen Lund.

Den brede oppslutningen om budskapet viser tydelig at Energi Norge ikke er alene om å mene at fornybarnæringen må med i det grønne skatteskiftet.
I sitt høringsnotat ba derfor Energi Norge om at finanskomitéen i behandlingen av statsbudsjettet unnlater å øke grunnrenteskattesatsen og samtidig øker skjermingsfradraget i grunnrenteskatten for vannkraft til en fast realrente på 2,5 prosent justert for årlig inflasjon.
Les hele høringsinnspillet her

Kommentarer

kommentarer