Nyhetsartikkel

12 oktober 2016

Botnedalsdammen i Tokke kommune forsterkes

Statkraft investerer 70 millioner kroner i Botnedalsdammen og sperredammen i Kilerova for å sikre dammene mot kraftigere og hyppigere ekstremvær.

Botnedalsdammen ble bygget i siste del av 1960-tallet. Som følge av forskriftene som kom fra NVE i 2010, blir dammen nå oppgradert.

 

– Dette gjør vi for at dammen skal tilfredsstille gjeldende damforskriftene fra NVE. Endringer i klimaet gjør at vi har kraftigere og mer nedbør nå enn tidligere, og i fremtiden vil det øke ytterligere. Klimaet blir dermed en faktor vi må ta hensyn til i enda større grad enn i dag. NVE har beregnet hvilke trygghetsmarginer som skal være gjeldende, forklarer prosjektleder Tor Helge Midtbø.

Hever kjernen
Selve kjernen på dammene blir om lag 0,5 meter høyere enn i dag og veibanen heves med omtrent 1,70 meter. Hittil har det gått med mye masse til hevingen av damkjernen og plastringen av kronen på nedstrøms side av dammen.

– Så langt snakker vi om godt og vel ti tusen kubikkmeter med plastringsstein og i overkant av førti tusen kubikkmeter støttefylling som er bygget inn, forteller Midtbø.

Arbeidet med å forsterke Botnedalsdammen og sperredammen i Kilerova startet i fjor høst.

Ferdig høsten 2017
Oppgraderingen av dammene skal være ferdig høsten 2017. Arbeidet tar trolig en pause i den kaldeste delen av vinteren.

Botnedalsdammen demmer opp Botnedalsvatn som har utløp mot sør gjennom Frolandsåi. De viktigste tilløpselvene er Vendalsåi og Hovundåi.

Dammen er en del av Tokke-Vinje-reguleringen, som består av åtte kraftverk med samlet årlig snittproduksjon på 4,5 TWh. Kraftverkene utnytter tilsiget til vassdrag som i hovedsak ligger i kommunene Tokke og Vinje.

– See more at: http://www.statkraft.no/media/Nyheter/2016/botnedalsdammen-i-tokke-kommune-forsterkes/#sthash.rws6gXPR.dpuf

Kommentarer

kommentarer