Det nye anlegget har en ytelse på 180 MW, nær en dobling av ytelsen til det gamle kraftverket fra 50-tallet, og en økning i årsproduksjonen på 72 GWh.

Dermed får man mer regulert vannkraft, som blir stadig viktigere ettersom det blir større innslag av uregulert kraftproduksjon fra vind, sol- og småkraft.

Sysla ble med anleggsleder Espen Hammersland og stasjonsleder Frode Langhelle i BKK på innsiden for å se hvordan det nye kraftverket fungerer i praksis.

Dersom du virkelig vil fordype deg kan vi anbefale denne podkasten med forsker Bjørn Winther Solemslie ved NTNU.