Nyhetsartikkel

10 oktober 2016

Garantibeløp ved gjennom-fakturering økes

I KS Bedrift og Defos felles kraftomsetningsutvalg informerte NVE om at tidligere oppgitt garantibeløp for gjennomfakturering er for lavt. Den riktige landsgjennomsnittlige månedlige nettleien skal være 996,33 NOK.

Ved en inkurie har den landsgjennomsnittlige månedlig nettleie blitt oppgitt til 969,33 NOK i NVEs notat 48/2016, oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskrift for gjennomfakturering. NVE opplyser nå at det riktige beløpet er 996,33 NOK. Nettselskapene har anledning til å kreve en garantistillelse på opp til 996,33 NOK per kunde per måned fra kraftleverandører som har gjennomfakturering.

Kommentarer

kommentarer