Nyhetsartikkel

07 oktober 2016

– Feilslått og usosial klimapolitikk

Leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, liker dårlig at regjeringen foreslår ny økning i el-avgiften.

– Klimagassutslippene og arbeidsledigheten øker under denne regjeringen. Deres siste budsjett burde vært et krafttak for arbeid og økt bruk av fornybar energi, men i stedet så øker de skatten på ren energi, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet i en første kommentar til Statsbudsjettet, som ble lagt frem torsdag..

Øker med 16 øre
Regjeringen foreslår å øke elavgiften fra 16 øre til 16,32 øre i statsbudsjettet for 2017. Da Høyre og Frp tok over makta i 2013 var avgiften på 11,61 øre per kWh.

– Vi må øke bruken av fornybar energi og redusere bruken fossil energi. Norsk kraftproduksjon er nær 100 prosent fornybar og utslippsfri. Det er ulogisk, usosialt og klimafiendtlig å øke elavgiften, sier Andersen til Fri Fagbevegelser.

– For smått
Til tross for noen gode enkeltsatsinger, så mener EL og IT Forbundet at støtten til teknologiutvikling og økt bruk av fornybar energi burde vært prioritert langt høyere i årets budsjett.

– Utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi burde vært hovedsatsinger i dette budsjettet. Det hadde gitt lavere klimagassutslipp og økt sysselsetting. Det vi ser i budsjettet blir for smått, særlig med tanke på den omfattende oljepengebruken til regjeringen, sier Andersen.

Mer grønnmaling
EL og IT Forbundet ber Stortinget grønnmale budsjettet ved blant annet å:

• La elavgiften bli stående på 16 øre

• Øke bevilgningene til Enova

• Øke miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge

• Øke støtte til null- og lavutslippsferger i fylkessambandene

Kommentarer

kommentarer