Nyhetsartikkel

29 september 2016

Varsel om flom, oransje nivå, for Hordaland og Sogn og Fjordane, på grunn av regn

Det regnet mye tirsdag og flere vassdrag har stor vannføring. Det er ventet store nedbørsmengder også torsdag, som ventes å kunne gi flomvannføring på oransje nivå.

Vannføringen kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på utsatte steder.

Situasjonen er følsom for både temperatur og nedbørmengder, og aktsomhetsnivået vurderes fortløpende.

Det ventes at temperaturen vil synke og nedbøren avta fra fredag.

Det er viktig at vannveier som kulverter og sluk holdes åpne for å redusere risikoen for skader. Det er utstedt jordskredvarsel på gult nivå for det samme området.

Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer