Nyhetsartikkel

28 september 2016

IEA nedjusterer veksten i kjernekraft

Billig olje og massiv utbygning av vind og sol har fått Det Internasjonale Energibyrået til å legge en demper på siste års vekstforventninger fram mot 2030.

Fra en samlet kapacitet på 383 GW vurderer Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), at verden i 2030 vil være beriget med yderligere 56 pct. kernekraftkapacitet til 598 GW.

Der er vel at mærke tale om et såkaldt high-case-scenarie, men sammenlignet med et tilsvarende scenarie fra sidste år er der i dette års fremskrivning tale om en nedgang fra sidste år, hvor den forventede vækst frem mod 2030 var 68 pct., melder Energy Watch.

Det fremgår af Det Internationale Atomenergiagenturs 36. fremskrivning af verdens kernekraftkapacitet. Den forventede vækstnedgang tilskrives blandt andet konkurrence fra lavere priser på fossile brændsler samt den hastige udbygning af fornybare energikilder. Derudover kaster ulykken på Fukushima-værket i Japan i 2011 fortsat skygge på velviljen til at udbygge kernekraft.

Agenturet arbejder med store usikkerhedsmarginer i sine fremskrivninger. I et tilsvarende lavt-case-scenarie i samme fremskrivning opstiller agenturet således en vækst frem mod 2030 på blot 1,9 pct. I 2030 ventes kernekraftens således at tegne sig for 390 og 598 GW på globalt plan.Hvis og såfremt væksten bliver en realitet ventes den at blive trukket af udbygning i Asien – særligt i Kina, Syd Korea, og Indien. Også Mellemøsten samt åbningen af nye reaktorer i Rusland og Hviderusland ventes at bidrage til udbygningen.Derimod står landende i Vesteuropa, drevet frem af Tysklands beslutning om at afvikle kernekraft, til at bidrage med negativ vækst fra 112 GW til 77 GW i 2030.

 

 

 

Kommentarer

kommentarer