Nyhetsartikkel

31 august 2016

Ytre Vika 2 på vent

NTE arbeider med en rekke prosjekter innen fornybar energi, blant annet i vind og vann.

-Vi har mange gode investeringsmuligheter, og har av den grunn inntil videre valgt å legge investeringen i vindkraftprosjektet Ytre Vikna 2 på vent.

Det forteller konsernsjef Christian Stav i NTE til Energiteknikk. NTE eier sammen med TrønderEnergi Sarepta Energi, som blant annet står for vindkraftutbyggingen på Ytre Vikna. Første del av prosjektet, Ytre Vika 1, ble ferdigstilt for ca. 3,5 år siden. Her er det en installert effekt på 39 MW og en årlig produksjon på 120 GWh.

I en situasjon med stabilt lave strømpriser og begrenset finansielt armslag er det særdeles viktig å prioritere i rekkefølgen av investeringer, fortsetter Stav. – De beste prosjektene må komme først. Jeg vil sterkt understreke at Ytre Vikna 2-prosjektet på alle måter står seg godt, men vi har mye annet som plasserer seg foran i gjennomføringskøen.

Investeringene i Ytre Vikna 2 er beregnet til 1,5 milliarder kroner og anslått å gi en årlig produksjon på rundt 440 GWh fornybar energi.

Kommentarer

kommentarer