Dansk Fjernvarme er bekymret for, at øget liberalisering vil føre til sepkulationer i varmeforsyningen og kritiserer, at man ikke vil lade det nuværende effektiviseringsarbejde stå sin prøve først.

Vandforsyningernes organisation DANVA advarer også mod privatisering af vandforsyningen og mener at det vil medføre mindre innovation og udvikling og dårligere forsyningssikkerhed.

I Dansk Energi er man mere positivt stemt overfor rapporten, og man ser gerne flere af de foreslåede effektiviseringsværktøjer implementeret. Dansk Energi mener dog, at rapporten har regnefejl der gør, at man har overvurderet potentialet.

I Dansk Industri bliver rapporten modtaget med begrejstring, her mener man de anslåede effektiviseringer på 7,1 milliarder kroner bør være et politisk mål.

Du kan se hele rapporten på Energistyrelsens hjemmeside.